VNPT logo

Viễn thông - CNTT

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • VinaPhone nhắm đích 40 triệu thuê bao  (25/01/2011)

 • Ngoài việc tập trung phát triển các dịch vụ gia tăng trên nền mạng 3G, VinaPhone đặt mục tiêu trong năm 2011 sẽ có trên 40 triệu thuê bao thực hoạt động trên mạng.

   

  Hiện nay, VinaPhone có khoảng 35 triệu thuê bao thực đang hoạt động trên mạng. Năm 2010, công ty đã phát triển được khoảng 10 triệu thuê bao.

   

  Trong năm 2011, công ty sẽ tập trung phát triển, phổ cập hóa các dịch vụ 3G, khuyến khích khách hàng truy cập Internet tốc độ cao qua mạng di động, tiếp tục phát triển các dịch vụ gia tăng trên nền mạng 3G. VinaPhone sẽ đẩy mạnh đầu tư, tăng cường mật độ các trạm thu phát 3G; phát triển vùng phủ sóng 3G rộng khắp, nâng cao dung lượng mạng lưới.

   

  Mục tiêu trọng tâm năm 2011 của VinaPhone là phát triển, phổ cập hóa các dịch vụ 3G

   

  Năm 2010, doanh thu của VinaPhone đạt trên 28.172 tỷ đồng, vượt 106% so với kế hoạch; Doanh thu các dịch vụ phi thoại tăng mạnh, đạt 21% trên tổng số doanh thu của VinaPhone.Trong năm 2010, VinaPhone tiếp tục đầu tư mở rộng vùng phủ sóng 3G, tăng các trạm BTS lên 22.000 trạm; mở rộng dung lượng mạng lưới thêm 30 triệu thuê bao.

   

  Nhiều dịch vụ giá trị gia tăng, đặc biệt là các dịch vụ trên nền 3G, tiếp tục được VinaPhone triển khai cung cấp, như dịch vụ MoMo, Vinasport, GameLoft, TeenPortal, GoMobile, TopTeen, Imedia, TiniPet, MangaMob, SmartTopup, Family Care…

   

  Bên cạnh đó, công ty đã ra nhiều sản phẩm, dịch vụ dành cho nhiều đối tượng khách hàng, như sản phẩm iPhone dành cho người có thu nhập cao, USB 3G dành cho các doanh nhân, bộ ALO dành cho sinh viên, học sinh, dành cho người cao tuổi, các chương trình tự chọn số thuê bao khi hòa mạng,…

   

  Theo xahoithongtin