VNPT logo

Viễn thông - CNTT

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
  • Phổ biến quy định quản lý thuê bao di động trả trước  (01/11/2012)

  • Ngày 30/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn quy định về quản lý thuê bao di động trả trước theo Thông tư số 04/2012-BTTTT của Bộ Thông tin &Truyền thông và các quy định xử phạt vi phạm hành chính.


    Tham gia lớp tập huấn là 300 đại lý viễn thông trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động, đại lý phân phối sim thuê bao, chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao, chủ thuê bao di động trả trước. Nội dung lớp tập huấn nhằm phát triển lành mạnh, bền vững thị trường viễn thông di động; hạn chế việc lợi dụng dịch vụ di động trả trước vào các hoạt động gây mất an ninh và trật tự xã hội; hạn chế việc phát triển thuê bao ảo...

    Thanh Thuận (TTH)