VNPT logo

Viễn thông - CNTT

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Tín hiệu vui trong chia sẻ hạ tầng viễn thông  (05/03/2013)

 • Việc sử dụng chung và chia sẻ hạ tầng giữa các doanh nghiệp (DN) viễn thông và truyền hình cáp đã góp phần vào sự thành công của việc ngầm hóa cáp viễn thông, cáp truyền hình và góp phần tạo mỹ quan cho đô thị Huế.

   


  Các DN viễn thông sắp xếp lại dây cáp để sử dụng chung

   

  Cơ hội

   

  Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc ngầm hóa cáp viễn thông, năm 2012, Viễn thông Thừa Thiên Huế thực hiện công tác ngầm hóa, chấn chỉnh việc treo dây thuê bao trên 22 tuyến đường. Theo đó, Viễn thông Thừa Thiên Huế đã chia sẻ cơ sở hạ tầng ngầm cho các DN viễn thông hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sau đó, UBND tỉnh và Sở Thông tin &Truyền thông triển khai chấn chỉnh treo dây thuê bao trên 22 tuyến đường tiếp theo, Viễn thông Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch cho đơn vị mình và tiếp tục thực hiện chia sẻ cơ sở hạ tầng cống bể ngầm để các DN viễn thông khác hạ ngầm cáp đảm bảo lộ trình ngầm hóa theo đúng yêu cầu của cấp trên. Đến thời điểm này, Viễn thông Thừa Thiên Huế cho Viettel chi nhánh Huế thuê 131 km cống bể, FPT chi nhánh Huế thuê 27 km cống bể, Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội thuê 17 km cống bể, Truyền hình cáp Huế thuê cống bể để đi ngầm 135 km cáp các loại và hơn một ngàn cột bê tông treo cáp. Song song đó, Viễn thông Thừa Thiên Huế đã trao đổi hạ tầng cáp quang với Viettel đối với các tuyến đi huyện Nam Đông, A Lưới góp phần đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão và phát triển kinh tế xã hội ở các huyện miền núi.

   

  Ông Dương Tuấn Anh, Giám đốc Viễn thông Thừa Thiên Huế cho biết: “Viễn thông Thừa Thiên Huế luôn hỗ trợ các DN viễn thông trên địa bàn tỉnh khi có nhu cầu thuê cơ sở hạ tầng cống bể và cột treo cáp”.

   

  Gần đây, việc dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông giữa các DN có tăng so với trước, tuy nhiên, các DN vẫn còn một số khó khăn như giá thuê cống bể để kéo một sợi cáp có đường kính từ 1cm đến 3 cm đều áp dụng một giá, chưa phù hợp kéo các loại cáp đồng từ 10 đến 200 đôi để kinh doanh sinh lợi. Bên cạnh đó, công tác triển khai cho thuê hạ tầng vẫn còn chậm, nhiều tuyến cáp ngầm chưa đưa vào sử dụng gây lãnh phí tài sản đầu tư, thanh toán tiền thuê hạ tầng kéo dài... dẫn đến chủ trương của UBND tỉnh về cải tạo, sắp xếp dây thuê bao, ngầm hóa cáp viễn thông và truyền hình cáp trên địa bàn thành phố Huế chưa đạt kết quả như mong muốn.

   

  Đẩy mạnh dùng chung

   

  Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về viễn thông đúng theo quy định tại Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 13-7-2011 của UBND tỉnh về việc quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: Viễn thông Thừa Thiên Huế tạo điều kiện chia sẻ hạ tầng để cho các DN không có hạ tầng thuê lại trên cơ sở đảm bảo cho các DN thuê hạ tầng hoạt động kinh doanh có hiệu quả với các hình thức như điều kiện miễn giảm, mức miễn giảm (nếu có) để các DN tiếp tục triển khai kéo các tuyến cáp lớn thay thế lượng dây thuê bao quá lớn đang tồn tại trên các tuyến đường của thành phố Huế, trung tâm thị xã, thị trấn.

   

  Anh Võ Văn Khoái, Trưởng phòng Viễn Thông (Sở Thông tin và Truyền thông) cho biết: “Năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các DN viễn thông đẩy mạnh dùng chung cơ sở hạ tầng. Đối với trạm BTS nếu xây mới DN đó phải cam kết đủ năng lực cho các DN khác thuê. Còn các trạm BTS đã xây dựng trước đây, thời gian tới có kế hoạch cải tạo và sắp xếp lại. Nhằm tạo điều kiện cho các DN viễn thông và truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh thuê hạ tầng, giải quyết việc ngầm hóa cáp viễn thông đúng tiến độ của UBND tỉnh đề ra, thì việc chia sẻ hạ tầng và điều chỉnh giá phù hợp của các DN viễn thông là rất cần thiết”.

   

  Để giải quyết nhanh việc chia sẻ hạ tầng giữa các DN viễn thông, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đốc thúc, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai sử dụng chung hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các DN thực hiện nghiêm túc chủ trương, kế hoạch của UBND tỉnh, xử lý nghiêm đối với các DN không tuân thủ đúng theo quy định của UBND tỉnh về phát triển, chia sẻ hạ tầng viễn thông; giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh và tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

   

  Thanh Thuận (TTH)