VNPT logo

Điểm giao dịch

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Các điểm giao dịch  (01/09/2009)

 • STT

  TÊN ĐƠN VỊ

  ĐỊA CHỈ

  I

  TTVT 1

  Trung tâm Viễn thông 1
  04 Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
  ĐT: 0510.3819999 - Fax: 0510.3812140

  1

  ĐVT Tam Kỳ

  Đài Viễn thông Tam Kỳ
  02 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3812135, 3851069 - Fax:0510.3812135

  2

  ĐVT Thăng Bình

  Đài Viễn thông Thăng Bình
  Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3874333 - Fax: 0510.3874359

  3

  ĐVT Núi Thành

  Đài Viễn thông Núi Thành
  Khối 3, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3871200 - Fax: 0510.3570500

  4

  ĐVT Phú Ninh

  Đài Viễn thông Phú Ninh
  Thôn 6, Xã Tam Vinh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3823456 - Fax: 0510.3823333

  5

  ĐVT Tiên Phước
   - Trà My

  Đài Viễn thông Tiên Phước - Trà My
  Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3884053 - Fax: 0510.3884292

  6

  TVT Bắc Trà My

  Trạm Viễn thông Bắc Trà My
  Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3882333 - Fax: 0510.3882620

  7

  TVT Nam Trà My

  Trạm Viễn thông Nam Trà My
  Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3880000 - Fax: 0510.3880702

  II

  TTVT 2

  Trung tâm Viễn thông 2
  Khối phố Long Xuyên 3, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3777345 - Fax: 0510.3777111

  8

  ĐVT Đại Lộc

  Đài Viễn thông Đại Lộc
  Khu 2, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3865405 - Fax: 0510.3865677

  9

  ĐVT Duy Xuyên

  Đài Viễn thông Duy Xuyên
  Khối phố Long Xuyên 3, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3877422 - Fax: 0510.3877011

  10

  ĐVT Quế Sơn

  Đài Viễn thông Quế Sơn
  Thôn Thuận An, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3885117 - Fax: 0510.3885555

  11

  ĐVT Hiệp Đức

  Đài Viễn thông Hiệp Đức - Phước Sơn
  Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3883333 - Fax: 0510.3883000

  12

  TVT Phước Sơn

  Trạm Viễn thông Phước Sơn
  Khối 4, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3881333 - Fax: 0510.3881000

  13

  ĐVT Tam Giang

  Đài Viễn thông Tam Giang
  Thị trấn P'rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3898333, 3898999 - Fax: 0510.3898111

  14

  TVT Nam Giang

  Trạm Viễn thông Nam Giang
  Thị trấn Thành Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3840333 - Fax: 0510.3840111

  15

  TVT Tây Giang

  Trạm Viễn thông Tây Giang
  Thôn AGrồng, Xã ATiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3796000 - Fax: 0510.3796400

  III

  TTVT 3

  Trung tâm viễn thông 3
  11 đường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam
  ĐT: 0510.3920555 - Fax: 0510.3911155

  16

  ĐVT Hội An

  Đài Viễn thông Hội An
  06 Trần Hưng Đạo, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3864444 - Fax: 0510.3861820

  17

  ĐVT Điện Bàn

  Đài Viễn thông Điện Bàn
  Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
  ĐT: 0510.3867399 - Fax: 0510.3867133