VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Điều chỉnh gia hạn tự động các gói cước gọi quốc tế giá rẻ 1714  (20/03/2015)

 • VinaPhone thông báo điều chỉnh chính sách liên quan đến các gói cước gọi Quốc tế giá rẻ 1714 từ ngày 15/03/2015, cụ thể như sau:

   

  1. Nội dung

   

  1.1 Về gia hạn gói cước IDD 1714 khi hết thời hạn sử dụng

   

  Đối tượng

  Nội dung cũ

  Nội dung điều chỉnh

  Thuê bao trả trước

  Sau khi hết thời hạn sử dụng, gói cước khách hàng đăng ký sẽ bị hủy. Nếu muốn tiếp tục sử dụng gói cước, khách hàng phải nhắn tin đăng ký lại gói cước.

  Sau khi hết thời hạn sử dụng, gói cước khách hàng đăng ký sẽ được hệ thống tự động gia hạn sử dụng cho chu kỳ cước kế tiếp.

  Thuê bao trả sau

  Hệ thống tự động gia hạn gói cước cho cho kỳ cước kế tiếp

   

  1. 2 Về tin nhắn phản hồi các gói IDD 1714

   

  - Bổ sung tin nhắn phản hồi thông báo việc gia hạn tự động gói cước khi đăng ký thành công.
  - Bổ sung tin nhắn phản hồi bằng Tiếng Anh đối với gói QT1/QT2/QTR/QTC.

   

  2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 20/3/2015.

   

  PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG TIN NHẮN PHẢN HỒI TỰ ĐỘNG GIA HẠN CÁC GÓI CƯỚC 1714
  (Kèm văn bản số 1065/VNP-KD ngày 18/3/2015 của Công ty VinaPhone)

   

  STT

  Tình huống

  Gói cước

  Tin nhắn phản hồi

  Thuê bao trả trước/ Trả sau

  1

  Nhắn tin thông báo trước khi gói cước hết hạn 02 ngày

  QT1/QT2/

  QTR30/QTC30/ QTR7/QTC7

  Goi cuoc [tên gói cước] Quy Khach dang su dung se het han su dung vao ngay dd/mm/yyyy va se duoc tu dong gia han. De huy gia han tu dong, soan HUY gui 1714.
  Your package [tên gói cước] will be expired on dd/mm/yyyy and automatically renewed. To cancel, text [package name] OFF to 1714

  QT99

  Goi cuoc [tên gói cước] Quy Khach dang su dung se het han su dung vao ngay dd/mm/yyyy va se duoc tu dong gia han. De huy gia han tu dong, soan HUY gui 999.
  Your package [tên gói cước] will be expired on dd/mm/yyyy and automatically renewed. To cancel, text [package name] OFF to 999

  2

  Nhắn tin thông báo khi gia hạn tự động    

  Thành công

  QT99/QT1/QT2/

  QTR30/QTC30/ QTR7/QTC7

  Goi cuoc [tên gói cước] Quy Khach da duoc gia han den ngay [new exp date]. Cam on da su dung dich vu cua VinaPhone
  Your package [tên gói cước] has been automatically renewed to [new exp date]. Thanks for using Vinaphone service.

  Không thành công

  QT99/QT1/QT2/

  QTR30/QTC30/

  QTR7/QTC7

  Unsuccessfully automatic renew due to insufficient balance in your main account. Pleas topup  to continue using VinaPhone service. Thank you.

   

  PHỤ LỤC 2: HỆ THỐNG TIN NHẮN PHẢN HỒI GÓI QTR/QTC
  (Kèm văn bản số 1065/VNP-KD ngày 18/3/2015 của Công ty VinaPhone)

   

  STT

  Tình huống

  Cú pháp và gửi đến 1714

  Tin nhắn phản hồi

  1

  Đăng ký gói mới thành công

  Tên gói/

  REG [tên gói]

  SMS1: Dang ky thanh cong goi [tên gói]. Ban co xx phut goi co dinh va di dong cua [Trung Quốc hoặc Nga]. HSD dd/mm/yyyy. Goi cuoc duoc tu dong gia han. Soan TL gui 1714 de kiem tra thoi luong mien phi con lai.

  SMS2: You have successfully registered [tên gói].  You have xx free minutes calling to landline and mobile numbers of [China or Russia]. Expired on dd/mm/yyyy. You package is automatically renewed. Text TL to 1714 to check the balance.

  2

  Đăng ký gói mới khi đang còn quyền lợi miễn phí

  Tên gói/

  REG [tên gói]

  SMS1: DK khong thanh cong. Ban  con xx phut goi co dinh va di dong cua [Trung Quốc hoặc Nga] cua goi [tên gói cũ]. HSD dd/mm/yyyy. Gui Y den 1714 de khang dinh dang ky goi [tên gói mới].

  SMS2: Unsuccessful registration. You have xx free minutes calling to landline and mobile numbers of [China or Russia]. Expired on dd/mm/yyyy. To confirm registering [tên gói mới], text Y to 1714.

  Thuê bao gửi Y đến 1714, trả về tin nhắn thông báo đăng ký tương ứng của gói.

  3

  Đăng ký không thành công do không đủ tiền

  Tên gói/

  REG [tên gói]

  SMS1: Dang ky khong thanh cong. Ban khong du tien trong Tai khoan chinh. Vui long nap them tien.

  SMS2: Unsuccessfully registration due to insufficient balance in your main account. Pleas topup  and register again. Thank you.

  4

  Đăng ký không thành công do lỗi hệ thống (time-out)

  Tên gói/

  REG [tên gói]

  SMS1: Dang ky khong thanh cong. Vui long thu lai sau it phut nua.

  SMS2: Unsuccessful registration. Please try again after few minutes. Thank you.

   

  5

  Kiểm tra thời lượng gọi của gói cước

  TL/

  VOL

  SMS1: Ban  con xx phut goi co dinh va di dong cua [Trung Quốc hoặc Nga] cua goi [tên gói cước]. HSD dd/mm/yyyy.

  SMS2: Your [tên gói cước] remaining offer is: xx minutes to landline and mobile numbers of [China or Russia]. Exp dd/mm/yyyy.

  6

  Hủy gói cước

  HUY /

  [Tên gói] OFF

  SMS1: [Tên gói] da bi huy. Xin cam on da su dung dich vu cua VinaPhone.

  SMS2: [Tên gói] package is cancelled. Thank you for using VinaPhone service.