VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Điều chỉnh tên gọi hệ thống tài khoản và gói cước  (20/03/2015)

 • Công ty Dịch vụ Viễn thông (VinaPhone) xin thông báo tới Quý khách hàng việc điều chỉnh tên gọi hệ thống tài khoản và gói cước và nguyên tắc trừ cước từ hệ thống này. Thời gian áp dụng từ ngày 20/03/2015.

   

  1.Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 20/03/2015.

   

  2. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ thuê bao VinaPhone hòa mạng mới và đang hoạt động trên mạng VinaPhone.

   

  3.. Nội dung điều chỉnh:

   

  3.1 Đối với thuê bao trả trước

   

  -     Điều chỉnh tên gọi Tài khoản:

   

  +    Tài khoản (khuyến mại 1- KM1/sản lượng thoại) VNPT được sử dụng để gọi/SMS đến thuê bao VinaPhone, Cố định/GPhone toàn quốc, MobiFone được đổi tên thành Tài khoản (khuyến mại/ sản lượng thoại) liên kết.

   

  +    Tài khoản (khuyến mại 1-KM2/sản lượng thoại, SMS) nội mạng VNP được sử dụng để gọi/SMS đến thuê bao VinaPhone, Cố định/GPhone toàn quốc được đổi tên thành Tài khoản (khuyến mại/sản lượng thoại/ SMS) nội mạng.

   

  -     Điều chỉnh mã tài khoản phục vụ cho việc tra cứu khuyến mại (bằng tiền/lưu lượng).

   

        Lưu ý: Các quy định về trừ cước các dịch vụ từ các tài khoản áp dụng theo quy định hiện hành của VinaPhone

   

    (Chi tiết có trong phụ lục đính kèm)

   

  3.2 Đối với thuê bao trả sau

   

  Đổi tên gọi các gói cước khuyến mãi, cụ thể như sau:

   

  STT

  Tên gói cước

  Tên gọi cũ

  Tên gọi mới

  Hướng gọi

  1

  ALO-21/45/65; SMART-99/119;

  DN-45; VIP-99/119

  Gói gọi VinaPhone + CĐ VNPT

  Gói gọi nội mạng VNPT

  Gọi tới VinaPhone + Cố định/GPhone VNPT toàn quốc

  2

   

  ALO-145/DN145/VIP169

  Gói gọi VinaPhone + CĐ VNPT + MobiFone

  Gói gọi Liên kết

  Gọi tới VinaPhone + Cố đinh/GPhone VNPT toàn quốc + MobiFone

   

  HỆ THỐNG CÁC TÀI KHOẢN VÀ CHỨC NĂNG TÀI KHOẢN TRÊN IN

  (Ban hành kèm văn bản số     /VNP-KD ngày    /02/2015 của Công ty VinaPhone)

  STT

  Tên TK

  Định nghĩa

  Đ/vị tính

  Hạn sử dụng

  Mã Tài khoản

  Dịch vụ sử dụng

  Ghi chú

   

  Tài khoản bằng tiền

  1

  Tài khoản chính

  Là TK bao gồm số tiền là mệnh giá tiền khi thuê bao nạp tiền hoặc chuyển tiền giữa các TBTT.

  đồng

  Theo quy định của Gói cước/mệnh giá tiền nạp hoặc các CTKM đặc thù.

  TKC

  Tất cả các dịch vụ: thoại, SMS/MMS, data, chuyển vùng quốc  tế, dịch vụ GTGT

   

  2

  Tài khoản khuyến mại

  Là TK bao gồm số tiền KM thuê bao được hưởng khi nạp tiền, hoặc sử dụng dịch vụ khác.

  đồng

  Theo thời hạn sử dụng của TKC

  KM

  Các dịch vụ trong nước: Thoại, SMS/MMS nội mạng VNPT/liên mạng. Dịch vụ ezCom.

  Bị xóa khi KH chuyển đổi gói cước hoặc hết hạn sử dụng gói hoặc hết chu kỳ khuyến mại.

   

  (*) Nội mạng VNPT: VinaPhone, cố định/GPhone VNPT.

  3

  Tài khoản Liên kết

  KM1

  Các dịch vụ trong nước: Thoại, SMS/MMS nội mạng VNPT, liên kết MobiFone. Dịch vụ ezCom.

  4

  Tài khoản nội mạng

  KM2

  Các dịch vụ trong nước: Thoại, SMS/MMS nội mạng VNPT. Dịch vụ ezCom.

  5

  Tài khoản định kỳ liên kết

  Là TK bao gồm số tiền KM khách hàng được hưởng định kỳ theo quy định của gói cước hoặc chương trình KM

  đồng

  Theo thời hạn sử dụng của TKC và theo quy định của gói cước, chương trình KM

  DK1

  Các dịch vụ trong nước: Thoại, SMS/MMS nội mạng VNPT, liên kết MobiFone. Dịch vụ ezCom.

  6

  Tài khoản định kỳ nội mạng

  DK2

  Các dịch vụ trong nước: Thoại, SMS/MMS nội mạng VNPT. Dịch vụ ezCom.

   

  Tài khoản thoại sản lượng

  7

  Tài khoản sản lượng thoại ngoại mạng

  Là TK bao gồm sản lượng thoại khuyến mại thuê bao được hưởng khi hòa mạng/  nạp tiền, hoặc sử dụng dịch vụ khác.

  giây

  Theo thời hạn sử dụng của TKC và theo quy định của gói cước, chương trình KM

  VKM

  Thoại ngoại mạng

  Bị xóa khi KH chuyển đổi gói cước hoặc hết hạn sử dụng gói hoặc hết chu kỳ khuyến mại..

   

  (*) Nội mạng VNPT: VinaPhone, cố định/GPhone VNPT.

   

  (**) Tùy theo chương trình KM

  8

  Tài khoản sản lượng thoại liên kết

  VKM1

  Thoại trong nước

  9

  Tài khoản sản lượng thoại nội mạng

  VKM2

  Thoại nội mạng VNPT

  10

  Tài khoản sản lượng thoại nội mạng định kỳ

  VDK2

  Thoại nội mạng VNPT

  11

  Tài khoản sản lượng thoại mua gói

  Là TK bao gồm sản lượng thoại khuyến mại thuê bao được hưởng khi mua gói khuyến mại.

  giây

  V gói

  Thoại nội mạng/ liên mạng (**)

   

  Tài khoản SMS sản lượng

  12

  Tài khoản sản lượng SMS ngoại mạng

  Là TK bao gồm sản lượng SMS khuyến mại thuê bao được hưởng khi hòa mạng/  nạp tiền, hoặc sử dụng dịch vụ khác.

  SMS

  Theo thời hạn sử dụng của TKC và theo quy định của gói cước, chương trình KM

  SKM

  SMS ngoại mạng

  Bị xóa khi KH chuyển đổi gói cước hoặc hết hạn sử dụng gói hoặc hết chu kỳ khuyến mại.

   

  (***) Tùy theo chương trình KM.

  13

  Tài khoản sản lượng SMS nội mạng

  SKM2

  SMS nội mạng VNPT

  14

  Tài khoản sản lượng SMS nội mạng định kỳ

  SDK2

  SMS nội mạng VNPT

  15

  Tài khoản sản lượng SMS mua gói

  Là TK bao gồm sản lượng SMS khuyến mại thuê bao được hưởng khi mua gói khuyến mại.

  SMS

  S gói

  SMS nội mạng/ liên mạng (***)

   

  Tài khoản MMS sản lượng

  16

  Tài khoản sản lượng MMS nội mạng định kỳ

  Là TK bao gồm sản lượng MMS khuyến mại thuê bao được hưởng  khi hòa mạng/ hoặc mua gói khuyến mại

  MMS

  Theo thời hạn sử dụng của TKC và theo quy định của gói cước, CTKM

  MMS

  MMS nội mạng VinaPhone

  Bị xóa khi KH chuyển đổi gói cước hoặc hết hạn sử dụng gói hoặc hết chu kỳ khuyến mại.

   

  Tài khoản Data sản lượng

  17

  Tài khoản data khuyến mại

  Là TK bao gồm sản lượng Data khuyến mại thuê bao được hưởng khi hòa mạng/  nạp tiền, hoặc sử dụng dịch vụ khác.

  KB/ MB/ GB

  Theo thời hạn sử dụng của TKC và theo quy định của gói cước, chương trình KM

  DKM

  Data MI/ezCom

  Bị xóa khi KH chuyển sang gói cước (trả trước, trả sau) khác hoặc hết hạn sử dụng gói hoặc hết chu kỳ khuyến mại.

   

   

  18

  Tài khoản data định kỳ

  DDK

  19

  Tài khoản data các gói MI/ezCom

  Là TK bao gồm sản lượng Data khuyến mại thuê bao được hưởng khi mua gói MI/EZ

  Theo thời hạn sử dụng của TKC và theo quy định của gói MI/EZ

  D gói

  Data MI/ezCom

   

  Nguồn: Công văn số 1063/VNP-KD