VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Kéo dài chương trình chiết khấu giảm giá thu tiền trước các gói cước Vinaphone  (30/03/2015)

 • (Theo CV 1187/VTTH-KD ngày 20/3/2015, quy chiếu các CV 2875/VTTH-KD ngày 28/7/2014, CV 3084/VTTH-KD ngày 11/8/2014)

   

  Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Vinaphone tiếp tục kéo dài chương chiết khấu giảm giá thu tiền trước các gói cước Vinaphone đến hết ngày 30/6/2015. Cụ thể:

   

  1. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/04/2015 đến hết ngày 30/06/2015

   

  2. Đối tượng khách hàng áp dụng
  - Khách hàng thường xuyên cam kết sử dụng dài hạn hình thức thu tiền trước đối với các gói cước,
  - Khách hàng cá nhân hòa mạng gói cước tích hợp, kể từ thời điểm ngày 01/01/2014 (theo nội dung CV số 45/VNP-KD ngày 06/01/2014), bao gồm các gói ALO, gói cước MAX, MAX100, MAX200…
  - Không áp dụng đối với khách hàng đang sử dụng hình thức thanh toán qua ezPay.

   

  3. Nội dung của chính sách chiết khấu giảm giá thu tiền trước
  - Chu kỳ nộp tiền trước: 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng.
  - Khách hàng đăng ký sử dụng một trong các gói cước ALO hay MAX, MAX100, MAX200 sẽ được giảm giá theo mức chiết khấu ưu đãi tương ứng với từng chu kỳ nộp tiền trước, cụ thể như sau:

   

  STT

  Nội dung đóng cước

  Đơn giá/tháng (đã có VAT)

  Số tiền đóng cước trước theo các chu kỳ (sau khi đã chiết khấu, đvt: đồng)

  3 tháng

  6 tháng

  9 tháng

  12 tháng

  CK/tháng

  15%

  25%

  35%

  45%

  1

  Gói ALO nội mạng

   

   

   

   

   

  1.1

  ALO 21

  21.000

  53.550

  94.500

  122.850

  138.600

  1.2

  ALO 45

  45.000

  114.750

  202.500

  263.250

  297.000

  1.3

  ALO 65

  65.000

  165.750

  292.500

  380.250

  429.000

  1.4

  Smart 99

  99.000

  252.450

  445.500

  579,150

  653.400

  1.5

  Smart 119

  119.000

  303.450

  535.500

  696.150

  785.400

  1.6

  SMS -15

  15.000

  38.250

  67.500

  87.750

  99.000

   

  STT

  Nội dung đóng cước

  Đơn giá/tháng (đã có VAT)

  Số tiền đóng cước trước theo các chu kỳ (sau khi đã chiết khấu, ĐVT: đồng)

  3 tháng

  6 tháng

  9 tháng

  12 tháng

  CK/tháng

  5%

  10%

  15%

  20%

  2

  Gói ALO ngoại mạng

   

   

   

   

   

  2.1

  ALO 135

  135.000

  384.750

  729.000

  1.032.750

  1.296.000

  2.2

  ALO 145

  145.000

  413.250

  783.000

  1.109.250

  1.392.000

   

  STT

  Nội dung đóng cước

  Đơn giá/tháng (đã có VAT)

  Số tiền đóng cước trước theo các chu kỳ (sau khi đã chiết khấu, đvt: đồng)

  6 tháng

  12 tháng

  CK/tháng

  30%

  50%

  3

  Gói MI/ezCom

   

   

   

  3.1

  MAX

  70.000

  294.000

  420.000

  3.2

  MAX 100

  100.000

  420.000

  600.000

  3.3

  MAX 200

  200.000

  840.000

  1.200.000

   

  4. Các quy định cụ thể

   

  - Đây là chương trình chiết khấu giảm doanh thu, mức chiết khấu sẽ được trừ trực tiếp vào hóa đơn cước cho khách hàng. Khách hàng cần ra điểm giao dịch của VTT để đăng ký mới/gia hạn chu kỳ đóng tiền trước.
  - Khách hàng không được hoàn tiền đối với khoản đóng trước đã được xuất hóa đơn
  - Hiệu lực chu kỳ hưởng ưu đãi đóng tiền trước từ tháng kế tiếp tháng đăng ký:
      + Đối với gói MAX/MAX100/MAX200: khách hàng có thể đăng ký nộp trước tiền trước theo chu kỳ tại bất kỳ thời điểm nào.
      + Đối với gói ALO: khách hàng có thể đăng ký nộp trước tiền trước theo chu kỳ tại bất kỳ thời điểm nào nhưng phải thỏa mãn chu kỳ đóng tiền trước nhỏ hơn hoặc bằng số tháng khuyến mại còn lại của chu kỳ khuyến mại gói cước.
  - Quy định về tiền đóng trước hàng tháng: số tiền đóng trước chỉ được dùng để khấu trừ vào giá gói cước đã đăng ký trong các chu kỳ sử dụng, phần cước sử dụng dịch vụ khác hay phát sinh ngoài gói…được tính phí và nộp phí theo quy định hiện hành.
  - Trong..... chu kỳ hưởng ưu đãi giảm giá (chu kỳ đóng tiền trước), khách hàng không được phép hủy/chuyển đổi gói cước.
      + Nếu muốn chuyển đổi sang gói cước khác thì thuê bao phải sử dụng hết gói cước đã đăng ký trong chu kỳ hưởng ưu đãi giảm giá.
      + Nếu hủy/chuyển đổi gói cước thì số tiền thu trước sẽ không được hoàn trả hay khấu trừ cho bất kỳ phát sinh cước nào của thuê bao (nếu có).
  - Đối với gói ALO, khi hết chu kỳ hưởng ưu đãi giảm giá không gia hạn thêm chu kỳ đóng tiền trước thì mặc định trở về gói ALO ban đầu đóng tiền theo tháng. Nếu gia hạn tiếp thì tiền cam kết đặt cọc phải đóng vào tháng cuối cùng của chu kỳ cũ.
  - Đối với gói MAX/MAX100/MAX200, khi hết chu kỳ hưởng ưu đãi giảm giá không gia hạn thêm chu kỳ đóng tiền trước thì mặc định trở về gói đã đăng ký ban đầu và sử dụng theo quy định hiện hành.
  - Trong chu kỳ hưởng ưu đãi giảm giá, nếu có thay đổi về chính sách giá cước thì các thuê bao vẫn được áp dụng chính sách cũ cho hết chu kỳ.
  - Trong chu kỳ hưởng ưu đãi giảm giá, nếu có thay đổi về chính sách nội dung trong gói thì hiệu lực áp dụng tương ứng.
  - Có thể tích hợp đăng ký chu kỳ giảm giá ưu đãi với nhau (không nhất thiết phải tương ứng cùng chu kỳ/giảm giá): khách hàng có thể đăng ký sử dụng gói ALO và gói MAX/MAX100/MAX200 với các chu kỳ đóng tiền trước khác nhau áp dụng cho gói.