VNPT logo

Câu hỏi thường gặp

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Mình muốn hỏi đường dây không số khác đường dây kéo mới như thế nào?  (10/01/2011)

 • Tôi thấy có 3 loại hình đăng ký sử dụng Internet, trên đường dây điện thoại cố định (cái này thì mình hiểu rồi), kéo đường dây mới và đường dây không số. Vậy mình muốn hỏi đường dây không số khác đường dây kéo mới như thế nào?

   

  Khi đăng ký mới dịch vụ MegaVNN, khách hàng có 03 lựa chọn:

   

  1. Lắp đặt mới ADSL/MegaVNN trên đường điện thoại sẵn có.

   

  2. Lắp đặt mới ADSL/MegaVNN trên đôi cáp riêng (đường dây không số): Lắp đường ADSL riêng, không chung với đường điện thoại.

   

  3. Lắp đặt mới đồng thời cả dịch vụ điện thoại cố định và MegaVNN (kéo mới): Lắp mới dịch vụ Mega VNN và điện thoại cố định trên cùng 1 đôi dây điện thoại mới.

   

  Trường hợp cần trao đổi thêm, Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 18001260 để được hỗ trợ trực tiếp.