VNPT logo

Chính sách ưu đãi

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • VNPT hỗ trợ các thuê bao cố định thuộc các xã viễn thông công ích  (06/04/2011)

 • Theo chính sách hỗ trợ đối với các xã thuộc vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích vừa được ban hành của Viễn thông Thừa Thiên Huế, các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng đang được Nhà nước hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ điện thoại cố định (hữu tuyến và vô tuyến) thuộc vùng viễn thông công ích, tính đến thời điểm 31/12/2010, sẽ được chiết khấu trên hóa đơn cước hàng tháng 4.000 đồng/thuê bao/tháng (khu vực 1), 5.500 đồng/thuê bao/tháng (khu vực 2), 7.500 đồng/thuê bao/tháng (khu vực 3).

   

  Việc chiết khấu được thực hiện theo từng tháng, bắt đầu từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2011 (đối với tháng 2 chưa được hưởng chiết khấu thì cộng dồn sang tháng 3/2011, nếu các thuê bao còn đang hoạt động).

   

  Ngoài mức chiết khấu được nêu trên, khách hàng tại các khu vực viễn thông công ích còn được hưởng thêm chính sách khuyến mại (áp dụng từ tháng 4/2011) như sau:

   

  - Đối với các xã thuộc khu vực 3 viễn thông công ích trước đây: Sử dụng miễn phí 100 phút gọi nội hạt VNPT mỗi tháng (tương ứng 20.000 đồng/tháng) trong thời gian tối thiểu 12 tháng (tháng 4/2011 đến tháng 3/2012). Số phút gọi miễn phí không dùng hết của tháng trước không được chuyển sang tháng sau.

   

  - Đối với các xã thuộc khu vực 2 viễn thông công ích trước đây: Sử dụng miễn phí 55 phút gọi nội hạt VNPT mỗi tháng (tương ứng 11.000 đồng/tháng) trong thời gian tối thiểu 12 tháng (tháng 4/2011 đến tháng 3/2012). Số phút gọi miễn phí không dùng hết của tháng trước không được chuyển sang tháng sau.

   

  Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ duy trì thuê bao hàng tháng không quá 1 thuê bao điện thoại cố định.

   

  Chính sách hỗ trợ này không áp dụng với các khách hàng phát triển mới từ ngày 1/1/2011, các thuê bao thuộc đối tượng được hưởng mức hỗ trợ nay chuyển sang các vùng không thuộc vùng viễn thông công ích.

   

  Các thuê bao thuộc đối tượng hỗ trợ đã thu hồi máy (sau ngày 31/1/2010) nay có nhu cầu phục hồi đặt mới vẫn được hỗ trợ.

   

  Phương Loan (Netcodo)