VNPT logo

Mô hình tổ chức

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • BAN GIÁM ĐỐC VNPT THỪA THIÊN HUẾ  (17/08/2009)

 •  
   Ông NGUYỄN NHẬT QUANG

  - Chức vụ: Giám đốc
  - Ngày sinh: 01/05/1964
  - Quê quán: Phú Vang, Thừa Thiên - Huế
  - Trình độ: Thạc sĩ QTKD

   

   Ông LÊ NGỌC ANH
  - Chức vụ: Phó giám đốc
  - Ngày sinh: 25/07/1978
  - Quê quán: Hải Lăng, Quảng Trị
  - Trình độ: Thạc sĩ QTKD

   
   Ông NGUYỄN XUÂN THỦY

  - Chức vụ: Phó giám đốc
  - Ngày sinh: 21/11/1964
  - Quê quán: Phong Chương, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế
  - Trình độ: Tiến sĩ