VNPT logo

Phần mềm quản lý trang trại

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Giới thiệu về Hệ thống thông tin quản lý trang trại VNPT FIMS  (17/07/2023)

 • Hệ thống thông tin quản lý trang trại VNPT FIMS (Vietnam Post and Telecomunication’s Farm Information Management System) cung cấp đầy đủ các tính năng với mục đích:

  • - Hình thành CSDL tập trung thống nhất quản lý thông tin trang trại trên nền tảng GIS.
  • - Cung cấp thông tin nhanh chóng cho Lãnh đạo, chuyên viên UBND các cấp huyện, xã.
  • - Hỗ trợ công tác kiểm tra công trình thuộc trang trại.
  • - Cung cấp tiện ích tìm kiếm, tổng hợp, thống kê trang trại.

  Các module chức năng


  Quản lý hồ sơ trang trại

  • - Cập nhật hồ sơ quản lý trang trại.
  • - Cập nhật biến động trang trại về các nhóm thông tin: Giấy phép trang trại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/hợp đồng thuê đất, loại hình trang trại, sản phẩm và quy mô sản xuất của trang trại.

  Chức năng quản các công trình bên trong trang trại

  • - Cập nhật các công trình bên trong trang trại theo phân loại công trình.
  • - Thông tin chi tiết từng công trình bằng ảnh chụp theo thời gian.

  Liên kết bản đồ trang trại trên nền Google map

  • - Quản lý bản đồ quy hoạch trang trại.
  • - Quản lý bản đồ hiện trạng trang trại liên kết với hồ sơ trang trại.

  Thống kê báo cáo

  • - Cung cấp các mẫu thống kê theo thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT và nhiều biểu mẫu khác.
  • - Dashboard cung cấp bức tranh tổng thể quản lý trang trại trên địa bàn.

  Quản lý danh mục

  • - Danh mục dùng chung.
  • - Danh mục chuyên ngành phục vụ quản lý trang trại.

  Quản trị hệ thống

  • - Quản lý người sử dụng.
  • - Phân quyền sử dụng.
  • - Quản lý xác thực.

  Sản phẩm được cung cấp theo hình thức cho thuê dịch. Gói dịch vụ được tính trong thời gian 3 năm với mức giá 404.362.000 đồng trọn gói (đã có VAT), gồm các thành phần:

  • - Phần mềm quản lý trang trại.
  • - Hạ tầng máy chủ.
  • - Hỗ trợ vận hành.

  Một số hình ảnh minh họa về phần mềm:


  Minh họa về quản lý danh sách thông tin trang trại.
   
  Minh họa về quản lý bản đồ và hiển thị thông tin trang trại.
   
  Minh họa về quản lý bản đồ và hiển thị thông tin chi tiết trang trại.
   
  Minh họa về quản lý bản đồ quy hoạch trang trại.