VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Đăng ký dịch vụ Chuyển vùng Quốc tế qua SMS, Webportal  (29/08/2014)

 •  

  1. Mô tả dịch vụ:

   

  - Dịch vụ chuyển vùng quốc tế (CVQT) cho phép thuê bao mạng VinaPhone có thể liên lạc bình thường bằng chính thẻ SIM và số di động  của mình khi đang ở quốc gia khác. Hiện nay, khách hàng là thuê bao trả sau, khi muốn dùng dịch vụ chuyển vùng quốc tế phải đến các điểm giao dịch của VinaPhone tại các VNPT tỉnh thành để đặt cọc và đăng ký dịch vụ.

  - Với hình thức đăng ký dịch vụ CVQT qua tin nhắn, khách hàng chỉ phải soạn tin nhắn với cú pháp qui định, không phải đến các cửa hàng, điểm giao dịch.

   

  2. Thời gian hiệu lực: từ ngày 22/8/2014.

   

  3. Nội dung thực hiện:

   

  - Mở rộng hình thức đăng ký/hủy dịch vụ CVQT qua SMS:

      + Cú pháp đăng ký/hủy dịch vụ qua SMS: DK CVQT/HUY CVQT gửi 9123 (miễn phí)

      + Đăng ký/Hủy dịch vụ trực tuyến: truy cập http://vinaphone.com.vn

  - Đối tượng và điều kiện đăng ký dịch vụ:

   

  TT Đối tượng Điều kiện đăng ký Hình thức đăng ký
  1 -Khách hàng là thuê bao trả sau Tvm >=180 ngày

  -Khách hàng doanh nghiệp

  -Khách hàng đặc biệt

  -Thuê bao đang hoạt động 2 chiều trên mạng VinaPhone -SMS

  -Trực tuyến qua website Vinaporta

  -Các điểm DVKH của VinaPhone hoặc các cửa hàng của VNPT TT

  2 -Khách hàng là thuê bao trả sau Tvm >=180 ngày

  -Khách hàng cá nhân là người nước ngoài

  -Thuê bao đang hoạt động 2 chiều trên mạng VinaPhone

  -Chủ thuê bao trực tiếp đến làm thủ tục hoặc người làm thủ tục có giấy ủy quyền hợp lệ

  -Mức đặc cọc tối thiểu là 5.000.000đ.

  -Các điểm DVKH của VinaPhone hoặc các cửa hàng của VNPT TT

   

  Ghi chú:

  - Tvm: thời gian vào mạng

  - Nhóm khách hàng doanh nghiệp và nhóm khách hàng đặc biệt (theo quy định của Tập đoàn): Không phân biệt thời gian vào mạng và được xếp vào nhóm có Tvm>=180 ngày.

   

  * Chi tiết kịch bản đăng ký, hủy đăng ký theo như các phụ lục sau:

   

  PHỤ LỤC 1
  (Kèm theo văn bản số 3324/VNP-R&DVQT ngày 22/8/2014)
  Triển khai hình thức đăng ký DV chuyển vùng quốc tế qua tin nhắn cho thuê bao trả sau

   

  I. Phương án cung cấp dịch vụ

   

  1. Điều kiện tối thiểu để sử dụng dịch vụ:

   

  - Thuê bao trả sau đang hoạt động 2 chiều, có thời gian vào mạng VinaPhone từ 180 ngày trở lên.

  - Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp và nhóm khách hàng đặc biệt (theo quy định của Tập đoàn): Không phân biệt thời gian vào mạng và được xếp vào nhóm thuê bao có thời gian vào mạng VinaPhone từ 180 ngày trở lên.

  - Thuê bao bắt buộc phải đăng ký sử dụng dịch vụ CVQT tại Việt Nam (đăng ký lần đầu).

   

  2. Các dịch vụ cung cấp cho thuê bao trả sau khi CVQT:

   

  - Dịch vụ thoại: gọi, nhận cuộc gọi.

  - Dịch vụ gửi và nhận tin nhắn SMS.

  - Dịch vụ data roaming.

   

  3. Đăng ký, hủy dịch vụ CVQT:

   

  a. Đăng ký dịch vụ CVQT:

   

  - Khách hàng soạn tin nhắn "DK CVQT" và gửi đến số 9123.

  - Thời hạn sử dụng dịch vụ CVQT: 30 ngày kể từ thời điểm khách hàng đăng ký dịch vụ CVQT thành công, trừ trường hợp khách hàng là đối tượng được mở mặc định trên hệ thống.

  - Trước khi hết hạn sử dụng dịch vụ 1 ngày, nhắn tin thông báo khách hàng và hướng dẫn khách hàng gia hạn dịch vụ trong trường hợp khách hàng đang ỏ nước ngoài và muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ.

   

  b. Gia hạn dịch vụ CVQT:

   

  - Để gia hạn, khách hàng soạn tin nhắn "DK CVQT" và gửi đến số 9123.

  - Sau khi nhắn tin gia hạn sử dụng dịch vụ, thời hạn sử dụng dịch vụ là 30 ngày kể từ thời điểm khách hàng nhắn tin gia hạn.

  - Thuê bao bắt buộc phải nhắn tin gia hạn dịch vụ trước khi dịch vụ bị hủy tự động do hết hạn 30 ngày.

   

  c. Hủy dịch vụ CVQT:

   

  - Để hủy dịch vụ, khách hàng soạn tin "HUY CVQT" và gửi về 9123 (dịch vụ sẽ được hủy ngay sau khi nhắn tin).

  - Sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký dịch vụ, nếu khách hàng không chủ động nhắn tin hủy dịch vụ hoặc gia hạn, thì dịch vụ sẽ được hủy tự đông.

   

  PHỤ LỤC 2
  Triển khai hình thức đăng ký DV chuyển vùng quốc tế qua website đăng ký/hủy dịch vụ cho thuê bao trả sau

   

  1. Callflow đăng ký, hủy dịch vụ CVQT:

   

  a. Đăng ký dịch vụ CVQT:

   

  - Bước 1: Thuê bao VinaPhone truy cập VinaPhone Webportal, thực hiện đăng nhập

  - Bước 2: Khách hàng truy cập trang đăng ký CVQT cho thuê bao trả sau:

  Trang chủ> Chuyển vùng Quốc tế> Dịch vụ CVQT cho thuê bao trả sau> Đăng ký/Hủy

  Hoặc: truy cập nhanh trang Đăng ký qua nút truy cập nhanh đặt tại Sidebar.

  - Bước 3: Đăng ký dịch vụ:

      + Để đăng ký dịch vụ, khách hàng cần thực hiện nhận thực thông qua mã xác thực Capcha.

      + Sau khi đã nhận thực, khách hàng có thể đăng ký dịch vụ qua nút "Đăng ký dịch vụ"

   

  2. Hủy dịch vụ CVQT:

   

  - Bước 1: Thuê bao VinaPhone truy cập VinaPhone Webportal, thực hiện đăng nhập

  - Bước 2: Khách hàng truy cập trang đăng ký CVQT cho thuê bao trả sau:

  Trang chủ> Chuyển vùng Quốc tế> Dịch vụ CVQT cho thuê bao trả sau> Đăng ký/Hủy

  Hoặc: truy cập nhanh trang Đăng ký qua nút truy cập nhanh đặt tại Sidebar.

  - Bước 3: Hủy dịch vụ:

      + Để hủy dịch vụ, khách hàng cần thực hiện nhận thực thông qua mã xác thực Capcha.

      + Sau khi đã nhận thực, khách hàng có thể hủy dịch vụ qua nút "Hủy dịch vụ"