VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Điều chỉnh giá cước sổ liên lạc điện tử trên heeh thống vn-Edu  (30/07/2015)

 • (CV 1582/QĐ-VNPTTTH-KHKD ngày 29/07/2015)

   

  Thời điểm điều chỉnh: từ 29/07/2015.

   

  Bảng giá cước:

  STT Tên gói cước

  Tính năng gói cước

  Giá cước (VNĐ/acccount/học kỳ)
  1 HS1 Gói cước tin nhắn SMS-HS1 ngoại mạng
  - Hàng tuần hệ thống sẽ tự động gởi tin nhắn SMS cho phụ huynh với tần suất 01 SMS/1 tuần gồm các nội dung:
     + Kết quả học tập của học sinh
     + Tính chuyên cần của học sinh (vắng học, đi học đầy đủ)
     + Thông báo các nội dung đột xuất (thông báo đột xuất, kế hoạch thi học sinh giỏi, tình trạng nộp học phí, kế hoạch chào mừng 20/11...)
  - Số lượng tin nhắn trong gói: 40 tin nhắn/năm học
  - Số lượng tin nhắn VNP được phép mở thêm/năm học: 20 SMS
  - Được cung cấp miễn phí gói cước HSI
  - Được cung cấp miễn phí truy vấn qua email và MyTV (nếu khách hàng là thuê bao MyTV).
  50.000
  2 HS2 Gói cước tin nhắn SMS-HS2 ngoại mạng
  - Hàng tuần hệ thống sẽ tự động gởi tin nhắn SMS cho phụ huynh với tần suất 01 SMS/1 tuần gồm các nội dung:
     + Kết quả học tập của học sinh
     + Tính chuyên cần của học sinh (vắng học, đi học đầy đủ)
     + Thông báo các nội dung đột xuất (thông báo đột xuất, kế hoạch thi học sinh giỏi, tình trạng nộp học phí, kế hoạch chào mừng 20/11...)
  - Số lượng tin nhắn trong gói: 40 tin nhắn/năm học
  - Số lượng tin nhắn VNP được phép mở thêm/năm học: 20 SMS
  - Được cung cấp miễn phí gói cước HSI
  - Được cung cấp miễn phí truy vấn qua email và MyTV (nếu khách hàng là thuê bao MyTV).
  40.000
  3 HSI Gói cước truy cập Internet
  - Phụ huynh đăng ký dịch vụ được cấp account/password truy cập vào trang solienlac.vnedu.vn để xem thông tin học tập và rèn luyện của học sinh một cách đầy đủ nhất.
  - Thay đổi được password và hỗ trợ cấp lại password qua tin nhắn và email.
  - truy cập thông tin trên internet qua các thiết bị máy tinh
  - Được cung cấp miễn phí truy vấn qua email và MyTV (nếu khách hàng là thuê bao MyTV)
  30.000

  VNPT TT-Huế