VNPT logo

Chương trình bán hàng

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Kế hoạch bán bán hàng ngày 12/10  (11/10/2019)

 • STT

  Địa điểm bán hàng

  Ngày bán hàng

  Khung thời gian bán hàng trong ngày

  Người phụ trách bán hàng

  Số điện thoại

  1

  Trung tâm hoạt động Thanh thiếu Nhi – 57 Lâm Hoằng

  12/10/2019

  13h-18h

  Ngô Thị Kim Ngân

  0912732444