VNPT logo

Tin VNPT TT-Huế

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Triển khai chính sách gói cước cho dịch vụ MyTV  (22/10/2019)

 • Nội dung triển khai

  1. Chính sách gói cước MyTV mới bổ sung VTVCab:

  1.1 Nội dung gói cước:

  Tên gói

  Nội dung tối thiểu trong gói

  Chuẩn

  Truyền hình (122 kênh) + VTVCab (18 kênh)

  Nâng cao

  Truyền hình (160 kênh) + VOD + VTVCab (18 kênh)

  VIP

  Truyền hình (160 kênh) + VOD + Film(+) chuẩn+ VTVCab (18 kênh)

  1.2 Giá cước:

  a. Đối với MyTV thứ nhất:

  Tên gói

  Giá cước MyTV thứ 1 (đồng/thuê bao – chưa VAT)

  Giá cước MyTV thứ 1 (đồng/thuê bao – bao gồm VAT)

  1 tháng

  7 tháng

  15 tháng

  1 tháng

  7 tháng

  15 tháng

  App MyTV Chuẩn

  42.000

  252.000

  504.000

  46.200

  277.200

  554.400

  App MyTV Nâng cao

  57.000

  342.000

  684.000

  62.700

  376.200

  752.400

  App MyTV VIP

  72.000

  432.000

  864.000

  79.200

  475.200

  950.400

  MyTV Chuẩn (có STB)

  82.000

  492.000

  984.000

  90.200

  541.200

  1.082.400

  MyTV Nâng Cao (có STB)

  97.000

  582.000

  1.164.000

  106.700

  640.200

  1.280.400

  MyTV VIP (có STB)

  112.000

  672.000

  1.344.000

  123.200

  739.200

  1.478.400

  b. Đối với MyTV thứ 2: 

  Tên gói

  Giá cước MyTV thứ 1 (đồng/thuê bao – chưa VAT)

  Giá cước MyTV thứ 1 (đồng/thuê bao – bao gồm VAT)

  1 tháng

  7 tháng

  15 tháng

  1 tháng

  7 tháng

  15 tháng

  App MyTV Chuẩn

  27.000

  162.000

  324.000

  29.700

  178.200

  356.400

  App MyTV Nâng cao

  34.000

  204.000

  408.000

  37.400

  224.400

  448.800

  App MyTV VIP

  42.000

  252.000

  504.000

  46.200

  277.200

  554.400

  MyTV Chuẩn (có STB)

  67.000

  402.000

  804.000

  73.700

  442.200

  884.400

  MyTV Nâng Cao (có STB)

  74.000

  444.000

  888.000

  81.400

  488.400

  976.800

  MyTV VIP (có STB)

  82.000

  492.000

  984.000

  90.200

  541.200

  1.082.400

  c. Quy định áp dụng:

  - Dừng bán mới các gói Chuẩn, Nâng cao, VIP (không có nội dung VTVCab) từ ngày 01/11/2019

  - Các gói cước nói trên áp dụng cho KH lắp đặt mới MyTV, không tham gia các gói HomeTV/ HomeCombo và KH hiện hữu có nhu cầu lắp đặt thêm MyTV phụ.

  - KH hiện hữu đang sử dụng các gói Chuẩn, Nâng cao, VIP (không có nội dung VTVCab) không tham gia các gói HomeTV/Homecombo trước thời điểm 01/11/2019 vẫn giữ nguyên giá cước. KH có nhu càu add on VTVCab sẽ được mua với giá ưu đãi hoặc có thể chuyển đổi sang các gói HomeTV, Homecombo để được miễn phí VTVCab

  2. Chính sách đối với HomeTV, Homecombo:

  - Bổ sung chùm kênh VTVCab vào các gói cước HomeTV/Homecombo (Bao gồm cả gói phát triển mới và gói hiện hữu)

  - Không điều chỉnh giá gói

  3. Chính sách Add on VTVCab

  - Điều chỉnh giá gói Add on cho các thuê bao MyTV hiện hữu:

  Giá gói chưa điều chỉnh

  Giá gói điều chỉnh

  Giá chưa VAT

  Giá bao gồm VAT

  38.000 đ/tháng

  12.000 đ/tháng

  13.200đ/tháng

  - Đối tượng áp dụng:

  + KH đang sử dụng gói cước Silver, KH đang sử dụng gói cước Chuẩn/Nâng cao/VIP không tích hợp HomeTV/Homecombo đăng ký VTVCab.

  + Các đối tượng KH trên nếu đã sử dụng VTVCab giá 38.000đ/tháng, từ 01/11/2019 sẽ tự động chuyển đổi giá gói về 13.200đ/tháng

  BBT NetCodo