VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Điều chỉnh hướng cuộc gọi của tài khoản dung lượng thoại VNPT  (12/09/2014)

 • Từ ngày 10/9, Vinaphone thông báo điều chỉnh hướng cuộc gọi của tài khoản dung lượng thoại VNPT

   

  1.Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 10/9/2014

   

  2. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ thuê bao trả trước hòa mạng mới và đang hoạt động trwn mạng Vinaphone

   

  3. Nội dung điều chỉnh:

   

  - Tài khoản điều chỉnh: Tài khoản sản lượng thoại VNPT - MÃ TK: Giay KM1 - Đơn vị: Giây.

   

  - Quy định cũ: Giay KM 1 là tài khoản được sử dụng cho dịch vụ thoại nội mạng VNP, cố định VNPT và Mobifone.

   

  - Quy định mới: Giay KM1 là tài khoản được sử dụng cho dịch vụ thoại trong nước ( bao gồm cuộc gọi đến các đầu số của các mạng cố định và di động của Việt Nam).