VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Điều chỉnh nội dung gói QT99, QTR7, QTR30  (24/11/2014)

 • (CV 4961/VNP-KD ngày 20/11/2014)

   

  1. Thời điểm điều chỉnh: từ 21/11/2014.

   

  2. Nội dung điều chỉnh

   

  2.1 Gói cước

   

  STT

  Gói cước

  Nội dung

  Quy định cũ

  Quy định mới

  1

  QT99

  Ưu đãi

  50 phút gọi đến cố định và di động các nước Malaysia, Nhật Bản, USA, Canada, China, HongKong, Singapore, Thailand, Korea (ROK) và gọi đến cố định Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Denmark, France, Germany, Hungary, Ireland, Israel, New Zealand, Spain, Sweden, Switzeland, Taiwan, UK, Puerto Rico, Russia.

  25 phút gọi đến cố định và di động các nước Malaysia, USA, Canada, China, HongKong, Singapore, Thailand, Korea (ROK) và gọi đến cố định Nhật Bản, Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Denmark, France, Germany, Hungary, Ireland, Israel, New Zealand, Spain, Sweden, Switzeland, Taiwan, UK, Puerto Rico, Russia.

  50 phút gọi đến di động, cố định của Việt Nam

  25 phút gọi đến di động, cố định của Việt Nam

  50 SMS đến cố định và di động của Việt Nam

  25 SMS đến cố định, di động của Việt Nam và Quốc tế

  500 MB Data sử dụng tại Việt Nam

  1 GB Data sử dụng tại Việt Nam

  Hạn sử dụng của SIM sau khi kích hoạt/gói cước QT99

  15 ngày

  30 ngày

  2

  QTR7

  Ưu đãi

  15 phút gọi đến cố định và di động của Nga

  15 phút gọi đến cố định của Nga

  3

  QTR30

  Ưu đãi

  80 phút gọi đến cố định và di động của Nga

  80 phút gọi đến cố định của Nga

   

  2.2 Lưu ý

   

  - Các điều chỉnh nêu tại mục 2.1 liên quan đến QT99 chỉ áp dụng cho thuê bao kích hoạt mới hoặc đăng ký mới gói QT99 từ ngày 21/11/2014.
  - Đối với các thuê bao kích hoạt gói QT99 trước 21/11/2014, nếu sau 21/11/2014 mua thêm /gia hạn gói QT99 thì hưởng ưu đãi như đã nêu tại mục 2.1.
  - Đối với các thuê bao kích hoạt/mua thêm/gia hạn gói QT99 trước 21/11/2014, khi thực hiện ra cứu, hệ thống sẽ trả về tin nhắn thông báo ưu đãi như nội dung nêu tại phụ lục 1 văn bản 1685/VNP-KD ngày 12/5/2014.