VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Điều chỉnh nội dung và bổ sung thêm tính năng cho các gói cước tích hợp  (03/03/2015)

 • (Áp dụng từ 01/03/2015 theo CV số 509/VNP-KD và CV số 404/VNPTTTH-KD)

   

  1. Nội dung đính chính:

   

  - Gói cước ALO-135; Smart 199/299: Sử dụng hết số phút miễn phí trong tháng. Không giới hạn số phút/cuộc gọi, không giới hạn số cuộc gọi. Số phút miễn phí trong tháng không sử dụng hết không được bảo lưu cộng dồn sáng tháng kế tiếp.
  - Gói cước ALO145 vẫn áp dụng nguyên tắc miễn phí 10 phút đầu cuộc gọi.
  - Các gói cước ALO/Smart đều có thể đăng ký thêm gói cước phụ SMS15 và có hiệu lực từ tháng kế tiếp tháng đăng ký.

   

  2. Bổ sung thêm tính năng cho các gói cước Smart & VIP có tích hợp Data từ 01/03/2015:
  - Các gói cước được bổ sung tính năng mới:

   

  Tên gói cước

  Cước gói (VNĐ)/tháng (đã có VAT)

  Tích hợp dịch vụ

  Chu kỳ áp dụng

  Thoại

  SMS

  Data (byte)

  Nội mạng VNP (phút)

  Nội mạng VNPT (phút)

  Trong nước

  Nội mạng VNP (SMS)

  Nội mạng VNPT (SMS)

  Trong nước

  SMART-99

  99.000

  1.000

   

   

  300

   

   

  MAX

  18 tháng

  SMART-119

  119.000

  1.000

   

   

  300

   

   

  MAX 100

  18 tháng

  SMART-199

  199.000

   

   

  300

   

   

  300

  MAX 100

  18 tháng

  VIP-99

  99.000

  1.500

   

   

  300

   

   

  MAX

  18 tháng

  VIP-169

  169.000

   

  1.500

   

   

   

   

  MAX

  18 tháng

  VIP-119

  119.000

  1.500

   

   

  300

   

   

  MAX 100

  18 tháng

  VIP-179

  179.000

   

   

  300

   

   

  300

  MAX 100

  18 tháng

   

  - Tính năng bổ sung:
      + Cho phép nâng cấp gới Data nằm trong gói tích hợp
      + Không cho phép giảm cấp gói Data nằm trong tích hợp.

   

  - Nguyên tắc nâng cấp:
      + Gói cước Smart cho khách hàng cá nhân:
          * Gói MAX nâng cấp lên gói MAX100: thu thêm 20.000đ vào giá gói cước.
          * Gói MAX nâng cấp lên gói MAX200: thu thêm 65.000đ vào giá gói cước.
          * Gói MAX100 nâng cấp lên gói MAX200: thu thêm 50.000đ vào giá gói cước.
      + Gói cước VIP cho khách hàng Doanh nghiệp:
          * Gói MAX nâng cấp lên gói MAX100: thu thêm 15.000đ vào giá gói cước.
          * Gói MAX nâng cấp lên gói MAX200: thu thêm 60.000đ vào giá gói cước.
          * Gói MAX100 nâng cấp lên gói MAX200: thu thêm 45.000đ vào giá gói cước.

   

  - Hiệu lực gói cước nâng cấp: từ tháng kế tiếp tháng nâng cấp và kéo dài trong thời gian hưởng khuyến mại còn lại của gói cước tích hợp. Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng lại gói Data tích hợp ban đầu trong gói cước đăng ký thì yêu cầu ra ĐGD thực hiện và có hiệu lực từ tháng kế tiếp (chỉ áp dụng giảm cấp gói Data cho các gói đã thực hiện nâng cấp). Sau khi giảm cấp có hiệu lực thì tính giá gói như đơn giá áp dụng hiện hành.
  - Số lần thực hiện: chỉ cho phép thực hiện một (01) lần trong tháng đối với việc nâng cấp hoặc giảm cấp. Không cho phép thực hiện đồng thời nâng cấp và giảm cấp trong tháng. Không cho phép nâng cấp/giảm cấp vào tháng cuối cùng của chu kỳ KM.
  - Cách thức thực hiện: sử dụng SMS
      + Soạn tin theo cú pháp [Tên gói cước] gửi 888
      + Ví dụ: nâng cấp gói MAX lên MAX100 --> Soạn MAX100 gửi 888