VNPT logo

Tin VNPT TT-Huế

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Vinh danh những cá nhân có điểm BSC cao tháng 6/2017  (03/08/2017)

 • Qua đánh giá hiệu quả công việc bằng quản lý thẻ điểm cân bằng BSC, trong tháng 6/2017, VNPT Thừa Thiên - Huế đã có những cá nhân xuất sắc đạt điểm BSC cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

  Đây là các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong công tác bảo trì, bảo dưỡng, mở rộng mạng lưới, sử dụng thiết bị đầu cuối có hiệu quả để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất, tiết giảm chi phí cho đơn vị.

  Danh sách các cá nhân đạt điểm BSC cao trong tháng 6:

  STT Họ và tên Đơn vị Điểm BSC
  1 Đào Huy Hương Trung tâm VT Huế 4.45
  2 Trần Nghĩa Quý Trung tâm VT Huế 4.11
  3 Hoàng Văn Trung Trung tâm VT Huế 3.98
  4 Nguyên Hữu Thanh Trung tâm VT A Lưới 3.9
  5 Vương Tuấn Trung tâm VT Huế 3.83
  6 Nguyễn Xuân Long Trung tâm VT Huế 3.8
  7 Võ Thái Bảo Trung tâm VT Huế 3.76
  8 Hồ Vũ Lượng Trung tâm VT Huế 3.74
  9 Cao Đình Hùng Trung tâm VT Quảng Điền 3.73
  10 Hoàng Trọng Hòa Trung tâm VT Huế 3.72
  11 Bạch Hiếu Lâm Trung tâm VT Huế 3.64
  12 Phạm Thanh Tùng Trung tâm VT Huế 3.63
  13 Nguyễn Việt Hùng Trung tâm VT Huế 3.63
  14 Thông Minh Dũng Trung tâm VT Huế 3.62
  15 Phạm Tăng Diễn Trung tâm VT Phú Vang 3.6
  16 Hồ Vũ Bão Trung tâm VT Huế 3.59
  17 Phan Lê Ngọc Tuấn Trung tâm VT Huế 3.58
  18 Lê Đình Giang Trung tâm VT A Lưới 3.55
  19 Lê Hồng Thanh Trung tâm VT Phú Lộc 3.55
  20 Hồ Văn Bình Trung tâm VT Quảng Điền 3.53
  21 Hồ Chí Diện Trung tâm VT Huế 3.52
  22 Nguyễn Ích Huy Trung tâm VT Huế 3.49
  23 Nguyễn Minh Khôi Trung tâm VT Huế  
  24 Nguyễn Hữu Trung tâm VT Huế  
  25 Nguyễn Xuân Long Trung tâm VT Huế  

  BBT NetCodo