VNPT logo

Tin VNPT TT-Huế

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Từ 15/9/2018: Thuê bao 11 số được chuyển thành thuê bao 10 số!  (31/07/2018)

 • Ở thời điểm này, số lượng thuê bao di động 11 số của các nhà mạng lên đến hàng chục triệu thuê bao. Tất cả sẽ được chuyển sang thuê bao 10 số từ ngày 15/9/2018 tới.

  Triển khai theo đúng lộ trình quy hoạch kho số

  Theo nguồn tin của VnMedia, một cuộc họp mới đây giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhà mạng đã bàn việc thực hiện chuyển thuê bao 11 số thành thuê bao 10 số từ ngày 15/9/2018. Như vậy, sau hơn 10 năm chính thức cấp đầu 11 số cho các mạng di động, với việc quy hoạch lại kho số viễn thông, tới năm 2018, các thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển sang thuê bao 10 số.

  Cũng tại cuộc họp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành phân chia đầu số. Cụ thể thuê bao 11 số của VinaPhone sẽ được chuyển sang đầu số 10 số 08x, còn thuê bao 11 số của MobiFone và Viettel sẽ sử dụng dùng đầu số 03x và 07x. Thông tin chi tiết sẽ được Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông công bố cụ thể trong tuần này.

  Theo quy hoạch kho số viễn thông mới được ban hành vào năm 2014, một trong những mục tiêu cơ bản là nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thông tin di động tiếp tục bùng nổ trong giai đoạn tới. Việc quy hoạch kho số viễn thông là tạo điều kiện để chuyển các mã mạng di động cho các thuê bao di động 11 số hiện nay.

  Cụ thể, sau khi chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định, một số mã vùng điện thoại cố định trước đây được sử dụng làm mã mạng di động và các thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển sang mã mạng di động mới. Như vậy, sắp tới tất cả thuê bao di động của Việt Nam sẽ có độ dài đồng nhất là 10 chữ số.

  Theo quy định, khi đổi số thuê bao, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải thông báo trước 60 ngày đến các thuê bao trên phương tiện thông tin đại chúng; cho phép gọi đồng thời cách cũ và cách mới trong vòng 60 ngày. Trong quá trình chuyển đổi các nhà mạng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến thông tin liên lạc của khách hàng. Và như vậy, để thực hiện việc chuyển đổi số di động lần này, các nhà mạng sẽ phải lên kế hoạch và thông tin trước để khách hàng chuẩn bị.

  Thuê bao 11 số của VinaPhone sẽ được chuyển sang đầu số 08x

  Theo đại diện Cục Viễn thông, khi chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định hoàn tất sẽ giữ nguyên số thuê bao và chỉ dồn các mã vùng từ đầu 2 đến đầu 8 hiện tại về một đầu 2, các mã vùng từ đầu 3 đến đầu 8 được giải phóng ra sẽ dùng để làm mã mạng di động. Khi chuyển đổi mã mạng di động cho các thuê bao di động 11 số xuống còn 10 số sẽ giữ nguyên 7 chữ số thuê bao và thay mã mạng bằng các mã mạng từ đầu 3 đến đầu 8.

  Được biết, sau khi tiến hành quy hoạch xong đối với dịch vụ điện thoại cố định, các đầu số điện thoại cố định đang sử dụng sẽ thừa ra là 03, 04, 05, 07, 08 được dùng cho phát triển thuê bao điện thoại di động. Dự kiến Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chuyển đổi các thuê bao di động 11 số hiện nay của các mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone, Vietnamobile, Gtel gồm các đầu số 016xxxxxxxx, 012xxxxxxxx, 019xxxxxxxx, 018xxxxxxxx sang sử dụng đầu số của dịch vụ cố định này. Ví dụ các thuê bao 11 số sẽ được chuyển thành thuê bao 10 số bằng các đầu số được quy hoạch cho dịch vụ cố định hiện nay như 08xxxxxxxx, 03xxxxxxxx, 05xxxxxxxx. 04xxxxxxxx, 07xxxxxxxx.

  Thuê bao 11 số của VinaPhone sẽ được chuyển sang đầu số 10 số đẹp là 08x, còn thuê bao 11 số của MobiFone và Viettel sẽ sử dụng dùng đầu số 03x và 07x. Đầu số của VinaPhone đánh giá là đầu số đẹp nhất sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định để dành tài nguyên kho số phát triển điện thoại di động và chuẩn bị tài nguyên kho số cho các thiết bị thông minh.

  Cũng theo Cục Viễn thông, khi đổi số thuê bao, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải thông báo trước 60 ngày đến các thuê bao trên phương tiện thông tin đại chúng và cho phép gọi đồng thời cách cũ và cách mới trong vòng 60 ngày. Điều này sẽ giảm thiểu ảnh hưởng cho khách hàng trong quá trình diễn ra đổi số thuê bao.

  Theo VnMedia