VNPT logo

Truyền thống lịch sử

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • PHẦN II: PHỤC VỤ CHÍNH THỂ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TRONG CÔNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (8/1945 - 7/1954)  (20/12/2010)

 • CHƯƠNG IV: THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC KHÁNG CHIẾN (3-1947 - 12-1948), TY BƯU ĐIỆN - VTĐ ĐÁNH DẤU SỰ TRƯỞNG THÀNH VÀ LỚN MẠNH (1/1949 - 7/1954)

   

  Độc lập chưa được bao lâu, thực dân Pháp trở lại xâm chiếm nước ta một lần nữa. Theo lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch, Thừa Thiên Huế cùng cả nước đã nhất tề đứng lên kháng chiến, đánh đuổi Thực dân Pháp xâm lược với tinh thần "Thà hy sinh tất cả, quyết không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ". Trong những năm hy sinh gian khổ ấy, ở TT-Huế Ban giao thông sơ khai đã lớn dần lên thành Ban liên lạc kháng chiến và tiếp sau đó là Ty Bưu điện - Vô tuyến điện TT-Huế với phương châm nhất quán là nhanh chóng - kịp thời - chính xác. Thời kỳ này, thông tin vô tuyến điện ở Huế cũng bắt đầu được thành lập với hai đài bí mật phục vụ cho Xứ uỷ và Tỉnh uỷ Thừa Thiên. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ hy sinh ấy, đã có bao đồng chí, đồng bào và cả nhiều cán bộ chiến sĩ giao thông liên lạc của ta đã anh dũng ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ.

   

   

  Thực hiện hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, phần lớn cán bộ nhân viên Bưu điện TT-Huế cùng lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam tập kết ra miền Bắc. Số ít cán bộ của ta trong đó có cán bộ Bưu điện TT-Huế được cử ở lại, cũng rút vào hoạt động bí mật, xây dựng lực lượng cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước chống lại âm mưu thâm độc của Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai chia cắt lâu dài đất nước ta.