VNPT logo

Chính sách ưu đãi

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • GIÁ BÁN, CHIẾT KHẤU BỘ SẢN PHẨM EZCOM VÀ THIẾT BỊ EZCOM CỦA VIỄN THÔNG THỪA THIÊN HUẾ  (14/10/2011)

 • (Ban hành kèm theo Quyết định số 2582/VTTTH-KH-KD ngày 10 tháng 10 năm 2011)

   

  I. GIÁ BÁN VÀ CHIẾT KHẤU BỘ SẢN PHẨM EZCOM CỦA VIỄN THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

   

  Bộ sản phẩm ezCom (bao gồm thiết bị ezCom và SimCard ezCom) do Công ty Vinaphone phát hành trên toàn quốc.

   

  Đối tượng hưởng chiết khấu: Các đại lý của Viễn Thông Thừa Thiên Huế, VNP và bao gồn cả Bưu Điện Tỉnh.

   

  Mức chiết khấu áp dụng chung cho bộ sản phẩm ezCom:

  STT Số lượng/lần mua hàng (bộ) Tỷ lệ chiết khấu (tính trên giá bán lẻ)
  1 Tối thiểu từ 50 bộ đến dưới 100 bộ 10%
  2 Từ 100 bộ đến dưới 200 bộ 12%
  3 Từ 200 bộ đến dưới 300 bộ 15%
  4 Từ 100 bộ trở lên 18%

   

  Giá bán lẻ bộ sản phẩm ezCom:

  STT Tên sản phẩm Giá bán lẻ (đồng/bộ) (đã bao gồm thuế VAT10%)
  1 Bộ ezCom tốc độ 3,6 Mbps, dạng thẳng, kèm Simcard Vinaphone  599.000
  2 Bộ ezCom tốc độ 3,6 Mbps, dạng xoay, kèm Simcard Vinaphone 799.000
  3 Bộ ezCom tốc độ 7,2 Mbps, dạng thẳng, kèm Simcard Vinaphone 799.000
  4 Bộ ezCom tốc độ 7,2 Mbps, dạng xoay, kèm Simcard Vinaphone 999.000

  Áp dụng tử ngày 10/10/2011

   

  II. GIÁ BÁN VÀ CHIẾT KHẤU THIẾT BỊ EZCOM CHO CÁC ĐẠI LÝ CỦA VIỄN THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

   

  Thiết bị ezCom (USB 3G-thiết bị được sử dụng cùng với SimCard ezCom để truy nhập dịch vụ internet di động từ máy tính do Công ty Vinaphone phát hành trên toàn quốc).

   

  Đối tượng hưởng chiết khấu: Các đại lý của Viễn Thông Thừa Thiên Huế, VNP và bao gồn cả Bưu Điện Tỉnh.

   

  Mức chiết khấu áp dụng chung cho thiết bị ezCom:

  STT Số lượng/lần mua hàng (bộ) Tỷ lệ chiết khấu (tính trên giá bán lẻ)
  1 Tối thiểu từ 50 bộ đến dưới 100 bộ 10%
  2 Từ 100 bộ đến dưới 200 bộ 12%
  3 Từ 200 bộ đến dưới 300 bộ 15%
  4 Từ 100 bộ trở lên 18%

   

  Giá bán lẻ bộ USB Modem không kèm theo Sim áp dụng cho khách hàng:

  STT Tên sản phẩm Giá bán lẻ (đồng/bộ) (đã bao gồm thueea VAT10%)
  1 Bộ USB tốc độ 3,6 Mbps, dạng thẳng 584.000
  2 Bộ Bộ USB tốc độ 3,6 Mbps, dạng xoay 784.000
  3 Bộ Bộ USB tốc độ 7,2 Mbps, dạng thẳng 784.000
  4 Bộ Bộ USB tốc độ 7,2 Mbps, dạng xoay 984.000

  Áp dụng tử ngày 10/10/2011