VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Chính sách miễn phí chu kỳ cước thuê bao đầu tiên của các dịch vụ GTGT  (08/11/2012)

 • Công ty VinaPhone xin thông báo triển khai chính sách miễn phí chu kỳ cước thuê bao đầu tiên cho các thuê bao đăng ký mới các dịch vụ GTGT mang thương hiệu VinaPhone có áp dụng mô hình tính cước thuê bao với nội dung cụ thể như sau:

   

  1. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.

   

  2. Nội dung chính sách:

   

  - Đối với các dịch vụ GTGT trên mạng VinaPhone áp dụng mô hình tính cước thuê bao theo gói ngày, các thuê bao thuộc đối tượng được miễn cước sẽ được miễn phí 7 ngày cước thuê bao ngay sau khi đăng ký dịch vụ. Kết thúc thời gian miễn cước, dịch vụ sẽ được tính cước như thông thường nếu thuê bao không thực hiện hủy dịch vụ trong thời gian được miễn cước.
  - Đối với các dịch vụ GTGT trên mạng VinaPhone áp dụng mô hình tính cước thuê bao theo gói tuần, các thuê bao thuộc đối tượng được miễn cước sẽ được miễn phí chu kỳ cước thuê bao tuần đầu tiên ngay sau khi đăng ký dịch vụ. Kết thúc thời gian miễn cước, dịch vụ sẽ được tính cước như thông thường nếu thuê bao không thực hiện hủy dịch vụ trong thời gian được miễn cước.
  - Đối với các dịch vụ GTGT trên mạng VinaPhone áp dụng mô hình tính cước thuê bao theo gói tháng, các thuê bao thuộc đối tượng được miễn cước sẽ được miễn phí chu kỳ cước thuê bao tháng đầu tiên ngay sau khi đăng ký dịch vụ. Kết thúc thời gian miễn cước, dịch vụ sẽ được tính cước như thông thường nếu thuê bao không thực hiện hủy dịch vụ trong thời gian được miễn cước.

   

  3. Đối tượng áp dụng chính sách:

   

  - Các thuê bao VinaPhone đăng ký lần đầu các dịch vụ GTGT trên mạng VinaPhone có áp dụng mô hình tính cước thuê bao.
  - Những thuê bao đã được hưởng miễn phí cước thuê bao như trên, nếu hủy dịch vụ và đăng ký lại trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày được miễn cước sẽ bị trừ cước như thông thường; nếu đăng ký lại sau 90 ngày kể từ ngày được miễn cước, thuê bao sẽ vẫn được miễn cước.

   

  4. Kịch bản triển khai:

   

  4.1. Kịch bản tin nhắn phản hồi:

   

  - Tin nhắn phản hồi sau khi khách hàng đăng ký mới dịch vụ và được hưởng chính sách miễn cước thuê bao:

   

  + Giữ nguyên kịch bản tin nhắn phản hồi hiện hành sau khi khách hàng đăng ký dịch vụ;
  + Bổ sung tin nhắn gửi từ đầu số của dịch vụ thông báo về chính sách miễn cước tùy theo mô hình tính cước thuê bao như sau:
  . Đối với gói ngày: “Quy Khach duoc mien phi 7 ngay trai nghiem dich vu [ten dich vu]. Sau khi het thoi han mien cuoc, VinaPhone se tinh cuoc dich vu nhu thong thuong [gia cuoc dich vu]. Cam on Quy Khach da su dung dich vu cua VinaPhone.”;
  . Đối với gói tuần: “Quy Khach duoc mien phi 1 tuan trai nghiem dich vu [ten dich vu]. Sau khi het thoi han mien cuoc, VinaPhone se tinh cuoc dich vu nhu thong thuong [gia cuoc dich vu]. Cam on Quy Khach da su dung dich vu cua VinaPhone.”;
  . Đối với gói tháng: “Quy Khach duoc mien phi 1 thang trai nghiem dich vu [ten dich vu]. Sau khi het thoi han mien cuoc, VinaPhone se tinh cuoc dich vu nhu thong thuong [gia cuoc dich vu]. Cam on Quy Khach da su dung dich vu cua VinaPhone.”.

   

  - Tin nhắn phản hồi trong trường hợp khách hàng đang được hưởng chính sách miễn cước và đăng ký dịch vụ:

   

  + Đầu số gửi tin: đầu số dịch vụ;
  + Nội dung tin nhắn tùy theo mô hình tính cước thuê bao như sau:
  . Đối với gói ngày: “Quy Khach hien da dang duoc mien phi 7 ngay trai nghiem dich vu [ten dich vu]. De duoc ho tro, xin Quy Khach vui long lien he tong dai 9191 (200d/p)”.
  . Đối với gói tuần: “Quy Khach hien da dang duoc mien phi 1 tuan trai nghiem dich vu [ten dich vu]. De duoc ho tro, xin Quy Khach vui long lien he tong dai 9191 (200d/p)”.
  . Đối với gói tháng: “Quy Khach hien da dang duoc mien phi 1 thang trai nghiem dich vu [ten dich vu]. De duoc ho tro, xin Quy Khach vui long lien he tong dai 9191 (200d/p)”.

   

  4.2. Kịch bản hủy, gia hạn gói cước:

   

  + Việc hủy, gia hạn gói cước đối với các thuê bao được miễn cước thực hiện theo kịch bản dịch vụ hiện hành.

   

  5. Danh sách các dịch vụ GTGT áp dụng chính sách miễn cước và thời gian áp dụng:

   

  Phụ lục 1: Danh sách các dịch vụ GTGT áp dụng chính sách miễn cước và thời gian áp dụng
  (Kèm theo Công văn số: 3646/VNP-TT.PTDV ngày 01/11/2012)
  STT Dịch vụ Thời gian áp dụng Ghi chú
  1 InfoPlus 9/2008 Áp dụng từ khi khai trương dịch vụ
  2 Vclip 11/10/2012 Theo Công văn số 3270/VNP-TT.PTDV ngày 10/10/2012
  3 FunTalk 23/10/2012 Theo Công văn số 3462/VNP-TT.PTDV ngày 23/10/2012
  4 VinaBox 23/10/2012 Theo Công văn số 3468/VNP-TT.PTDV ngày 23/10/2012
  5 2!Chat 1/11/2012
  6 Chacha 1/11/2012
  7 Media 5/11/2012
  8 Call Blocking 5/11/2012
  9 Mobile TV 5/11/2012
  10 VinaSport 5/11/2012
  11 Vishare 5/11/2012

   

  Nguồn: Viễn thông TT-Huế