VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Điều chỉnh giá gói KM1 gia hạn khuyến mại Thỏa sức Alo  (09/11/2012)

 • 1. Các nội dung về nguyên tắc, cách thức, quy trình đăng ký gia hạn Thỏa sức Alo không thay đổi và theo đúng các nội dung nêu rõ tại văn bản số 1150/VNP-KD ngày 23/4/2012.

   

  2. Giá gói khuyến mại gia hạn thay đổi như sau:

   

  + Áp dụng giá gói 45.000đ/tháng đối với lựa chọn KM1
  + Áp dụng giá gói 129.000đ/tháng đối với lựa chọn KM2

   

  3. Thời điểm áp dụng: Từ tháng 01/12/2012 trở đi (Gia hạn để hưởng khuyến mại Thỏa sức Alo từ tháng 12/2012 trở đi áp dụng theo mức giá quy định tại mục 2)

   

  4. Các thuê bao thuộc đối tượng áp dụng như sau:

   

  (1) Các thuê bao hết hạn khuyến mại vào tháng 11/2012 (hưởng KM 1/KM2 vào tháng cuối cùng của chu kỳ KM cũ) và các tháng kế tiếp trở đi.
  (2) Các thuê bao hết hạn khuyến mại trước đó nhưng chưa đăng ký gia hạn.

   

  5. Nội dung gia hạn (nhắc lại theo quy trình hiện hành):

   

  5.1. Gia hạn mặc định gói KM1 cho đối tượng (1)

   

  + Gói KM1 (25.000đ) hết hạn trong tháng 11/2012 sẽ được gia hạn mặc định với mức giá mới 45.000đ và hưởng khuyến mại từ tháng 12/2012 trong 12 tháng.
  + Thuê bao gia hạn gói KM1 (45.000đ) được khuyến mại thêm sử dụng miễn phí 500MB/tháng trong suốt thời gian được gia hạn. Cụ thể như sau:
      - [500MB/tháng] được khuyến mại thêm sẽ không bị trừ vào dung lượng Data miễn phí của các gói cước khác (nếu có).
      - Không cộng thêm [500MB/tháng] miễn phí cho các thuê bao đang trong thời gian sử dụng gói cước có giới hạn băng thông truy cập. (Nếu thuê bao hủy gói cước có giới hạn băng thông truy cập thì được hưởng KM 500MB cộng thêm từ tháng kế tiếp tháng hủy trong thời gian hưởng khuyến mại còn lại của gói KM1).
  + Áp dụng cho việc gia hạn mặc định tương tự cho các tháng tiếp theo.

   

  5.2. Gia hạn gói KM2 cho đối tượng (1):

   

  + Gói KM2 hết hạn tháng 11/2012 được mời gia hạn với lựa chọn đăng ký gia hạn gói KM1 (45.000đ) hoặc KM2 (129.000đ) và đăng ký gia hạn theo quy trình hiện hành.
  + Áp dụng cho việc gia hạn mặc định tương tự cho các tháng tiếp theo.

   

  5.3. Gia hạn khuyến mại cho đối tượng (2):

   

  Các Tỉnh tự upload theo nguyên tắc của quy định hiện hành như sau:
  + Trước ngày 21/11/2012: hưởng khuyến mại từ tháng 11/2012 theo mức giá cũ KM1 (25.000đ) & KM2 (129.000đ).
  + Sau ngày 21/11/2012: hưởng khuyến mại từ tháng 12/2012 theo giá mới KM1 (45.000đ) & KM2 (129.000đ)
  + Từ các tháng kế tiếp theo tháng 11/2012: áp dụng chung mức giá gia hạn khuyến mại KM1 (45.000đ) & KM2 (129.000đ). Nếu có thay đổi sẽ có thông báo cụ thể sau.

   

  PHỤ LỤC TIN NHẮN QUẢNG BÁ & BẢN TIN SMS PHẢN HỒI TỪ HỆ THỐNG
  (Đính kèm văn bản số: 3663 /VNP-KD ngày 02 /11/2012)
   

   

  STT

  Tình huống

  SMS quảng bá/phản hồi từ 888

  Thời gian nhắn tin quảng bá

  Ghi chú

  I

  Gia hạn Khuyến mại

   mặc định gói KM1 đối với thuê bao đang sử dụng gói KM1

   

   

   

  1

  Nhắn tin quảng bá gia hạn KM tự động gói KM1 cho đối tượng: Thuê bao hết hạn khuyến mại gói KM1 vào các tháng T/2012 (tháng cuối cùng của chu kỳ khuyến mại cũ)

  VinaPhone: Gói TSAL KM1 được gia hạn từ 1/T+1/2012 trong 12 thang (45000d/thang & toi da 1500phut/thang + 500MB mien phi). Tu choi gia han, soạn  HUY ALO gửi 888 (hieu luc truoc 1/T+1/2012)     (c)

   

  Nhắn tin vào các ngày 10,15,20 tháng T/2012

  Áp dụng nhắn tin định kỳ theo các ngày 10,15,20 từ tháng 11/2012 trở đi

  Nhắn lần lượt tin nhắn (c) và tin nhắn (d)

  Quy khach co the dang ky goi KM2 (129000d/thang & toi da 1500phut/thang) de huong KM tu 1/T+2/2012 trong 12 thang. Soan KM2 gui 888 (dang ky tu 21/T den truoc 01/T+1/2012)   (d)

  1.1

  Thuê bao không nhắn tin HUY ALO  để từ chối

   

   

  Hệ thống tự mặc định gia hạn gói KM1 cho thuê bao trên hệ thống và hưởng KM từ tháng T+1/2012 trở đi trong 12 thàng

  1.2

  Thuê bao nhắn tin HUY ALO gửi 888 (trước 1/T+1/2012) để từ chối không gia hạn

  Quy khach tu choi gia han KM Thoa suc Alo goi KM1. Thue bao cua Quy khach se hoat dong nhu thue bao tra sau binh thuong. Cam on da su dung VinaPhone!

   

   

  1.3

  Thuê bao nhắn tin HUY ALO gửi 888 (từ  1/T+1/2012 trở đi) để từ chối không gia hạn

  Thue bao Quy khach da duoc gia han tu dong goi KM1 từ 1/T+1/2012 trong 12 thang (45000d/thang & toi da 1500phut/thang + 500MB mien phi). Chi tiet lien he 9191 (mien phi)

   

   

  1.4

  Thuê bao nhắn tin GHKM gửi 888 trong tháng T (có thể xảy ra trước hoặc sau nhắn tin quảng bá)

  Thue bao Quy khach duoc tu dong gia hạn KM goi KM1 (45000d/thang & toi da 1500phut/thang + 500MB mien phi) tu thang T+1/2012 trong 12 thang. Cam on da su dung VinaPhone!

   

   

  1.5

  Thuê bao nhắn tin GHKM gửi 888 từ thời điểm sau tháng T trở đi

  Trở về tin nhắn mục 3.2 trong mục III

   

   

  1.6

  Đăng ký KM2 trước 21/T

  Hieu luc dang ky gia han goi KM2 tu ngay 21/T den truoc 1/T+1/2012. Soan KM2 gui 888. Cam on da su dung VinaPhone!

   

   

  1.7

  Đăng ký KM2 từ 21/T đến trước 1/T+1

  Trở về tin nhắn 1.2.2 của mục II

   

   

  1.8

  Đăng ký KM2 từ 1/T+1 trở đi

  Thue bao da gia han tu dong  KM1(45000d/thang & toi da 1500phut/thang + 500MB mien phi), nang cap goi KM2 (129000d/thang & toi da 1500phut/thang) soan NCKM gui 888. Cam on da su dung VinaPhone!

   

   

  II

  Mời gia hạn khuyến mại đối với TB đang sử dụng gói KM2

   

   

   

  1

  Nhắn tin quảng bá mời gia hạn KM cho các thuê bao thuộc đối tượng: Các thuê bao Thỏa sức Alo hết hạn khuyến mại gói KM2 vào tháng T (tháng cuối cùng của chu kỳ khuyến mại cũ)

  VinaPhone: Thue bao Quy khach het han KM vao cuoi thang nay. De gia han voi lua chon KM1(45000d/thang) hoac KM2(129000d/thang), soan GHKM gui 888 (truoc ngay 21/T+1) de huong KM tu 1/T+1 trong 12 thang.

  Nhắn tin vào các ngày 21,24,27 tháng T/2012

  Áp dụng nhắn tin định kỳ theo các ngày 21,24,27 từ tháng 11/2012 trở đi

  1.1

  Nếu đăng ký gia hạn trước ngày 21/T

  Quy khach duoc dang ky gia han KM Thoa suc Alo bat dau tu ngay 21 cua thang. Soan GHKM gui 888  va lam theo huong dan. Cam on da su dung VinaPhone!

   

  Lưu ý: đối tượng thuê bao này không nằm trong đối tượng thuê bao thuộc [mục 3 của mục III]

  1.2

  Đăng ký từ  ngày 21/T đến trước 21/T+1

   

   

   

  1.2.1

  Bước 1: Soạn GHKM gửi 888

  Quy khach  gia han voi lua chon KM1 (45000d) hoac KM2 (129000d). Soan KM1 hoac KM2 gui 888 de xac nhan gia han. (goi cuoc KM  toi da 1.500phut/thang & chua bao gom cuoc thue bao)

   

   

  1.2.2

  Bước 2: Soạn KM1 gửi 888

  Quy khach gia han thanh cong goi KM1 (45000d/thang & toi da 1500phut/thang + 500MB mien phi) tu thang T+1/2012  trong 12 thang. Chi tiet lien he 9191 (mien phi) (1)

   

  Phản hồi lần lượt 03 tin nhắn (1) & (2) & (3)

  De tra cuu so phut mien phi da su dung trong thang, soan ALOTS gui 900. Cam on da su dung VinaPhone! (2)

   

  Quy khach co the lua chon goi KM2 neu co nhu cau. De nang cap goi soan NCKM gui 888  va lam theo huong dan. Cam on da su dung VinaPhone! (3)

   

  Bước 2: Soạn KM2 gửi 888

  Quy khach gia han thanh cong goi KM2 (129.000d/thang & toi da 1500phut/thang) tu thang T+1/2012  trong 12 thang. Chi tiet lien he 9191 (mien phi)  (4)

   

  Phản hồi lần lượt 02 tin nhắn (4) & (5)

  De tra cuu so phut mien phi da su dung trong thang, soan ALOTS gui 900. Cam on da su dung VinaPhone! (5)

   

  1.2.3

  Đã gia hạn thành công gói KM1 mà tiếp tục nhắn GHKM gửi 888 trong tháng T

  Quy khach gia hạn thanh cong goi KM1 (45000d/thang & toi da 1500phut/thang + 500MB mien phi)  tu thang T+1/2012 trong 12 thang. Cam on da su dung VinaPhone!

   

   

  1.2.4

  Đã gia hạn thành công gói KM1 mà tiếp tục nhắn GHKM gửi 888 vào thời điểm sau tháng T

  Trở về tin nhắn mục 3.2 trong mục III

   

   

  1.2.5

  Đã gia hạn thành công gói KM2 mà tiếp tục nhắn GHKM gửi 888 trong tháng T

  Quy khach gia hạn thanh cong goi KM2 (129000d/thang & toi da 1500phut/thang) tu thang T+1/2012 trong 12 thang. Cam on da su dung VinaPhone!

   

   

  1.2.6

  Đã gia hạn thành công gói KM2 mà tiếp tục nhắn GHKM gửi 888 vào thời điểm sau tháng T

  Trở về tin nhắn mục 3.3 trong mục III

   

   

  1.3

  Nếu đăng ký từ 21/T+1

   

   

   

  1.3.1

  Bước 1: Soạn GHKM gửi 888

  Quy khach  gia han voi lua chon KM1 (45000d) hoac KM2 (129000d). Soan KM1 hoac KM2 gui 888 de xac nhan gia han. (goi cuoc KM  toi da 1.500phut/thang & chua bao gom cuoc thue bao)

   

   

  1.3.2

  Bước 2: Soạn KM1 gửi 888

  Quy khach gia han thanh cong goi KM1 (45000d/thang & toi da 1500phut/thang + 500MB mien phi) tu thang T+2/2012  trong 12 thang. Chi tiet lien he 9191 (mien phi) (6)

   

  Phản hồi lần lượt 03 tin nhắn (6) & (7) & (8)

  De tra cuu so phut mien phi da su dung trong thang, soan ALOTS gui 900. Cam on da su dung VinaPhone! (7)

   

  Quy khach co the lua chon goi KM2 neu co nhu cau. De nang cap goi soan NCKM gui 888  va lam theo huong dan. Cam on da su dung VinaPhone! (8)

   

  Bước 2: Soạn KM2 gửi 888

  Quy khach gia han thanh cong goi KM2 (129.000d/thang & toi da 1500phut/thang) tu thang T+2/2012  trong 12 thang. Chi tiet lien he 9191 (mien phi)  (9)

   

  Phản hồi lần lượt 02 tin nhắn (9) & (10)

  De tra cuu so phut mien phi da su dung trong thang, soan ALOTS gui 900. Cam on da su dung VinaPhone! (10)

   

  1.3.3

  Đã gia hạn thành công gói KM1 mà tiếp tục nhắn GHKM gửi 888 trong tháng T+1

  Quy khach gia hạn thanh cong goi KM1 (45000d/thang & toi da 1500phut/thang + 500MB mien phi)  tu thang T+2/2012 trong 12 thang. Cam on da su dung VinaPhone

   

   

  1.3.4

  Đã gia hạn thành công gói KM1 mà tiếp tục nhắn GHKM gửi 888 vào thời điểm sau tháng T+1

  Trở về tin nhắn mục 3.2 trong mục III

   

   

  1.3.5

  Đã gia hạn thành công gói KM2 mà tiếp tục nhắn GHKM gửi 888 trong tháng T+1

  Quy khach gia hạn thanh cong goi KM2 (129000d/thang & toi da 1500phut/thang) tu thang T+2/2012 trong 12 thang. Cam on da su dung VinaPhone!

   

   

  1.3.6

  Đã gia hạn thành công gói KM2 mà tiếp tục nhắn GHKM gửi 888 vào thời điểm sau tháng T+1

  Trở về tin nhắn mục 3.3 trong mục III

   

   

  III

  Tình huống phát sinh khác

   

   

   

  1

  Thuê bao trả trước, thuê bao trả sau không thuộc đối tượng được đăng ký gia hạn KM:

  Soạn GHKM gửi 888

  Gia han bi tu choi. Thue bao cua Quy khach khong thuoc doi tuong huong KM Thoa suc Alo. Cam on da su dung VinaPhone!

   

   

  2

  Thuê bao nhắn sai cú pháp

  Cu phap nhan tin khong hop le. Chi tiet lien he 9191 (mien phi). Cam on da su dung VinaPhone!

   

   

  3

  Thuê bao TSAL đang hoạt động à đang trong kỳ hưởng KM với 02 gói 25K(45K) hoặc 129K tiếp tục nhắn tin gia hạn KM (không bao gồm các thuê bao hết hạn KM vào tháng cuối cùng của chu kỳ KM)

   

   

  Lưu ý: đối tượng thuê bao này không bao gồm đối tượng thuê bao thuộc

   [mục I] & [mục II]

  3.1

  Đối với TB đang sử dụng gói KM1 (25.000d/tháng)

  Gia han bi tu choi. Thue bao dang trong ky huong KM goi KM1(25000d/thang). De nang cap len goi KM2 (129000d/thang), soan NCKM gui 888  va lam theo huong dan. Chi tiet lien he 9191 (mien phi)

   

   

  3.2

  Đối với TB đang sử dụng gói KM1 (45.000d/tháng)

  Gia han bi tu choi. Thue bao dang trong ky huong KM goi KM1(45000d/thang + 500MB). De nang cap len goi KM2 (129000d/thang), soan NCKM gui 888  va lam theo huong dan. Chi tiet lien he 9191 (mien phi)

   

  3.3

  Đối với TB đang sử dụng gói KM2 (129.000d/tháng)

  Gia han bi tu choi. Thue bao dang trong ky huong KM goi KM2(129000d/thang). Chi tiet lien he 9191 (mien phi)

   

  IV

  Nâng cấp Khuyến mại

   

   

   

  1

  Nhắn tin quảng bá cho đối tượng đang sử dụng gói KM1; đã gia hạn thành công và có hiệu lực sử dụng gói KM1 (không bao gồm thuê bao hết hạn gói KM1 vào tháng cuối cùng của chu kỳ khuyến mại)

  Quy khach dang huong goi KM1, de nang cap goi KM2 (129000d/thang - toi da 1500 phut/thang): Mien phi 10 phut dau goi noi mang VNP, co dinh VNPT/Gphone toan quoc & MobiFone, soan NCKM gui 888 va lam theo huong dan.

   

  Nhắn tin vào các ngày 12, 18 tháng T/2012

  Áp dụng nhắn tin định kỳ theo các ngày 12, 18 từ tháng 11/2012 trở đi

  2

  Thuê bao trả trước, thuê bao trả sau không thuộc đối tượng Thỏa sức Alo:

  Soạn NCKM gửi 888

  Nang cap KM bi tu choi. Thue bao cua Quy khach khong thuoc doi tuong huong KM Thoa suc Alo. Cam on da su dung VinaPhone!

   

   

  3

  Thuê bao đang sử dụng gói KM2 (99.000đ hoặc 129.000đ) à bao gồm cả thuê bao đã gia hạn thành công và có hiệu lực sử dụng:

  Soạn NCKM gửi 888

  Nang cap KM bi tu choi. Thue bao dang trong ky KM huong goi KM2 (Mien phi 10 phut dau goi noi mang VNP, co dinh VNPT/Gphone toan quoc & MobiFone). Chi tiet lien he 9191 (mien phi). Khong ho tro giam cap ve goi KM1

   

   

  4

  Thuê bao đang hưởng KM gói KM2 vào tháng cuối cùng của chu kỳ KM cũ thực hiện nâng cấp KM:

  Soạn NCKM gửi 888

  Nang cap KM bi tu choi.Thue bao het han KM vao cuoi thang. Gia han KM voi lua chon KM1(45000d/thang) hoac KM2(129000d/thang), soan GHKM gui 888 de huong KM tu thang ke tiep trong 12 thang.  Chi tiet lien he 9191 (mien phi)

   

   

  4.1

  Nếu đăng ký gia hạn KM trước ngày 21 của tháng

  Trở về tin nhắn mục 1.1 của mục II

   

   

  4.2

  Nếu đăng ký gia hạn KM từ ngày 21 của tháng

  Trở về tin nhắn mục 1.2.1 & 1.2.2 của mục II

   

   

  4.3

  Nếu gia hạn KM vào gói KM1 từ ngày 21 của tháng, sau đó nhắn tin NCKM gửi 888

  Nang cap KM bi tu choi. Thue bao Quy khach chi thuc hien  duoc nang cap goi KM2 (129000d/thang & toi da 1500phut/thang) khi goi KM1 co hieu luc su dung. Chi tiet lien he 9191 (mien phi)

   

   

  4.4

  Nếu gia hạn KM vào gói KM2 từ ngày 21 của tháng, sau đó nhắn tin NCKM gửi 888

  Thue bao Quy khach da gia han thanh cong goi KM2 (129000d/thang & toi da 1500phut/thang) co hieu luc tu thang T+1/2012. Cam on da su dung VinaPhone!

   

   

  5

  Thuê bao đang hưởng KM gói KM1 vào tháng cuối cùng của chu kỳ KM (tháng T) cũ thực hiện nâng cấp KM:

  Soạn NCKM gửi 888

  Nang cap KM bi tu choi.Thue bao het han KM vao cuoi thang. Gói cước KM1 được gia hạn từ 1/T+1/2012 trong 12 thang (45000d/thang & toi da 1500phut/thang + 500MB). Tu choi, soạn  HUY ALO gửi 888 (hieu luc truoc 1/T+1/2012)    (*)

   

  Phản hồi lần lượt 02 tin nhắn (*) & (**)

  Thue bao Quy khach chi thuc hien  duoc nang cap goi KM2 (129000d/thang & toi da 1500phut/thang) khi goi KM1 co hieu luc su dung. Chi tiet lien he 9191 (mien phi)   (**)

   

  6

  Thuê bao đang sử dụng gói KM1 (bao gồm cả gia hạn thành công và có hiệu lực sử dụng) đăng ký nâng cấp KM thành công nhưng đang trong tháng sử dụng nốt gói KM1:

  Soạn tiếp NCKM gửi 888

  Thue bao Quy khach da nang cap thanh cong goi KM2 (129000d/thang & toi da 1500phut/thang) co hieu luc tu thang T+1/2012. Cam on da su dung VinaPhone!

   

   

   

  7

  Thuê bao tham Thỏa sức Alo (bao gồm cả gia hạn) đang sử dụng gói KM1 nâng cấp Khuyến mại lên gói KM2

  Soạn NCKM gửi 888

   

   

   

  7.1

  Bước 1: Soạn NCKM gửi 888

  Quy khach dang ky nang cap KM len goi KM2(129000d/thang - toi da 1500 phut/thang). Soan DY/HUY ALO gui 888 de xac nhan Dong y/Tu choi. Cam on da su dung VinaPhone!

   

   

  7.2

  Bước 2: Soạn DY gửi 888

  Nang cap KM  thanh cong goi KM2(129000d/thang & toi da 1500 phut/thang): Mien phi 10 phut dau goi noi mang VNP, co dinh VNPT/Gphone toan quoc & MobiFone   (11)

   

  Phản hồi lần lượt 02 tin nhắn (11) & (12) à xx là số tháng hưởng KM còn lại của chu kỳ KM Thỏa sức Alo kể từ thời điểm sử dụng gói KM1 có hiệu lực.

  Goi KM2 (129000d/thang & toi da 1500 phut/thang) co hieu luc tu thang T+1/2012 tro di  trong xx thang con lai cua chu ky KM Thoa suc Alo da tham gia. Cam on da su dung VinaPhone!  (12)

   

  Bước 2: Soạn HUY ALO  gửi 888

  Quy khach  xac nhan khong nang cap len goi KM2 va tiep tuc su dung goi KM1. Dang ky nang cap KM bi huy bo. Cam on da su dung VinaPhone!

   

   

   

  Nguồn: Viễn thông TT-Huế