VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Thông báo thay đổi kịch bản kinh doanh dịch vụ VinaStock  (05/12/2012)

 • (Kèm theo Công văn số: 4209/VNP-TTPTDV ngày 29/11/2012)

  Thời điểm áp dụng: Từ 00h00 ngày 30/11/2012.

   

  Công ty Dịch vụ Viễn thông (VinaPhone) đã thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ VinaStock trên mạng VinaPhone từ tháng 06/2011. Nhằm tăng tính hấp dẫn cho dịch vụ và tăng lượng khách hàng sử dụng dịch vụ, Công ty Dịch vụ Viễn thông (VinaPhone) xin thông báo thay đổi gói cước cho dịch vụ VinaStock áp dụng trên mạng VinaPhone như sau:

   

  1. Tên gọi dịch vụ: VinaStock.

  2. Nội dung thay đổi:

   

  2.1 Nội dung thay đổi gói cước:
   

  Nội dung các gói cước cũ

  Nội dung gói cước mới

  -  Gói tuần: 10.000đ/tuần.

  -  Gói tháng: 20.000đ/tháng.

  -  Gói tiện ích: 20.000đ/tháng.

  -  Ngừng cung cấp gói tháng và gói tiện ích.

  -  Thay đổi giá cước gói tuần: 5.000đ/tuần. (miễn phí chu kỳ cước đầu tiên cho thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ. Miễn phí gói tiện ích cho thuê bao đăng ký gói tuần).

  -  Chuyển đổi thuê bao đang sử dụng gói tuần và gói tháng về gói tuần mới.

   

  2.2 Kịch bản dịch vụ:

   

  -Kịch bản chuyển đổi gói cước VinaStock: Phụ lục 01

  -Kịch bản dịch vụ VinaStock mới: Phụ lục 02

  -Khai báo mức cước dịch vụ: Phụ lục 03

   

  PHỤ LỤC 01:

  KỊCH BẢN CHUYỂN ĐỔI GÓI CƯỚC VINASTOCK MỚI

  (Kèm theo Công văn số: 4209/VNP-TTPTDV ngày 29/11/2012)

   

  Kịch bản chuyển đổi

  Kịch bản tin nhắn

  Nội dung MT (Đầu số gửi tin 9055)(Áp dụng cho các thuê bao tới ngày gia hạn kể từ 30/11/2012 sẽ được chuyển đổi sang gói cước mới 5000đ/7 ngày và tiến hành gọi gia hạn ngay theo kịch bản gói cước mới)

  -    Đối với các thuê bao đã đăng ký các gói cước VinaStock được ghi nhận trên hệ thống tính đến thời điểm 00h00p ngày 30/11 (ngày chuyển đổi gói cước).

  -    Sau khi thực hiện chuyển đổi toàn bộ thuê bao đã đăng ký gói tuần, gói tháng, gói tiện ích trên hệ thống sang gói cước mới, hệ thống sẽ thực hiện nhắn tin thông báo cho toàn bộ thuê bao được chuyển đổi với nội dung: “Ke tu ngay 30/11/2012 dich vu VinaStock chuyen doi sang hinh thuc chi cung cap goi cuoc tuan (cuoc phi 5.000d/tuan, goi cuoc tuan duoc cung cap mien phi goi tien ich). VinaPhone da thuc hien chuyen doi tu dong goi cuoc hien hanh cua Quy khach sang goi cuoc tuan. Cam on QK da su dung dich vu cua VinaPhone”

  Thuê bao gia hạn thành công sang gói cước mới SMS:

  “Dich vu VinaStock cua Quy Khach da duoc gia han thanh cong goi cuoc tuan (5.000d/07 ngay). Moi QK truy cap http://stock.vinaphone.com.vn de su dung dich vu”

  Thuê bao không đủ tiền gia hạn trong thời gian tối đa 10 ngày sau khi hết hạn:

  SMS: “Tai khoan cua Quy Khach da khong du de gia han goi cuoc tuan dich vu VinaStock (cuoc phi 5.000d/07 ngay). Dich vu va ho so ca nhan cua Quy Khach da bi huy. De dang ky su dung lai dich vu, Quy Khach vui long soan DK gui 9055. Cam on Quy Khach da su dung dich vu cua VinaPhone”

  Đối với các thuê bao đăng ký mới lần đầu tiên từ ngày 30/11/2012

  -   Áp dụng miễn phí chu kỳ cước đầu tiên đối với thuê bao đăng ký mới lần đầu tiên (7 ngày).

  -   Sau chu kỳ cước đầu tiên, hệ thống thực hiện gia hạn và tính cước như kịch bản mới.

  -   Thuê bao đăng ký thành công

  SMS1:Chuc mung Quy Khach da dang ky thanh cong dich vu VinaStock cua VinaPhone. Gia cuoc 5.000d/ 7 ngay, dich vu se duoc tu dong gia han sau 7 ngay. Cam on Quy Khach da su dung dich vu cua VinaPhone

  SMS 2: “Quy Khach duoc mien phi 7 ngay trai nghiem dich vu VinaStock. Sau khi het thoi han mien cuoc, VinaPhone se tinh cuoc dich vu nhu thong thuong 5000d. Cam on Quy Khach da su dung dich vu cua VinaPhone.

   

   

  PHỤ LỤC 02

  KỊCH BẢN DỊCH VỤ VINASTOCK MỚI

  (Kèm theo Công văn số: 4209/VNP-TTPTDV ngày 29/11/2012)

  I.Bảng giá cước dịch vụ:

  -Mức cước gói tuần VinaStock: 5.000đ / 7 ngày.

  - Lưu ý : Quy định đối với cơ chế miễn phí chu kỳ cước đầu tiên áp dụng đối với Thuê bao chưa từng đăng ký gói cước VinaStock .

   

  II. Kịch bản khách hàng sử dụng dịch vụ qua wapsite dịch vụ VinaStock: (http://stock.vinaphone.com.vn)

  TT

  Tình huống

  Thao tác

  Thông báo

   

  1

  Đăng ký/hủy/gia hạn gói cước VinaStock

  1.1

  - Thuê bao thực hiện đăng ký gói cước VinaStock (5000đ/7 ngày) bắt đầu từ ngày 30/11/2012

  - Thuê bao được miễn phí chu kỳ cước đầu tiên đối với các khách hàng tại thời điểm từ 0h00 ngày 30/11/2012 chưa là đăng ký thành công gói cước VinaStock.

  - Bấm vào “Đăng ký” trong câu thông báo “MIỄN PHÍ đăng ký chu kỳ cước đầu tiên (5000đ/7 ngày)”

  - Wap “Quý Khách đã đăng ký thành công gói dịch vụ VinaStock và được MIỄN PHÍ chu kỳ cước đầu tiên(5000đ/7 ngày). Hạn sử dụng đến dd/mm/yyyy.”

  -  SMS1:Chuc mung Quy Khach da dang ky thanh cong dich vu VinaStock cua VinaPhone. Gia cuoc 5.000d/ 7 ngay, dich vu se duoc tu dong gia han sau 7 ngay. Moi QK truy cap http://stock.vinaphone.com.vn de su dung dich vu

  - SMS 2: “Quy Khach duoc mien phi 7 ngay trai nghiem dich vu VinaStock. Sau khi het thoi han mien cuoc, VinaPhone se tinh cuoc dich vu nhu thong thuong 5000d.  Moi QK truy cap http://stock.vinaphone.com.vn de su dung dich vu.”

  1.2

  - Thuê bao không thuộc đối tượng được miễn phí chu kỳ cước đầu tiên

  - Đăng ký thành công gói cước VinaStock

  - Bấm vào “Đăng ký” trong trang danh sách dịch vụ.

  - Wap “Quý Khách đã đăng ký thành công gói dịch vụ VinaStock (5000đ/7 ngày).Hạn sử dụng đến dd/mm/yyyy”

  - SMS “ Chuc mung Quy Khach da dang ky thanh cong dich vu VinaStock cua VinaPhone. Gia cuoc 5.000d/ 7 ngay, dich vu se duoc tu dong gia han sau 7 ngay. Cam on Quy Khach da su dung dich vu cua VinaPhone ”

  1.3

  - Thuê bao không thuộc đối tượng được miễn phí chu kỳ cước đầu tiên

  - Đăng ký không thành công do thiếu tiền trong tài khoản

  -  Bấm vào “Đăng ký” trong trang danh sách dịch vụ

  - Wap “Tài khoản của Quý Khách không đủ tiền để thực hiện giao dịch. Vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản

  1.4

  - Thuê bao đang sử dụng gói cước 20.000đ/tháng thực hiện gia hạn từ ngày 30/11 sẽ được chuyển đổi sang gói cước tuần 5000đ/7 ngày

  - Gia hạn thành công

  Hệ thống thực hiện gia hạn thành công

  SMS: Dich vu [CK] cua Quy Khach da duoc gia han thanh cong. Han su dung goi cuoc den ngay <ToDate>. Cam on Quy Khach da su dung dich vu cua VinaPhone.”

  1.5

  - Thuê bao đang sử dụng gói cước 20.000đ/tháng thực hiện gia hạn từ ngày 30/11 sẽ được chuyển đổi sang gói cước tuần 5000đ/7 ngày

  - Không đủ tiền trong tài khoản sau khi hết hạn tối đa 3 ngày

   

  - SMS “Tai khoan cua Quy Khach da khong du de gia han dich vu [CK]. Dich vu va ho so ca nhan cua Quy Khach da bi huy. De dang ky su dung lai dich vu, Quy Khach vui long soan DK gui 9055. Cam on Quy Khach da su dung dich vu cua VinaPhone

   

  1.6

  - Thuê bao đăng ký gói cước tuần VinaStock 5000đ/7 ngày

  - Gia hạn thành công

  Hệ thống thực hiện gia hạn thành công

  SMS: “Dich vu [CK] cua Quy Khach da duoc gia han thanh cong. Han su dung goi cuoc den ngay <ToDate>.  Moi QK truy cap http://stock.vinaphone.com.vn de su dung dich vu.”

  1.7

  - Thuê bao đăng ký gói cước tuần VinaStock 5000đ/7 ngày

  - Gia hạn không thành công sau khi hết hạn tối đa 3 ngày

  Hệ thống thực hiện gia hạn không thành công

  - SMS “Tai khoan cua Quy Khach da khong du de gia han dich vu [CK]. Dich vu va ho so ca nhan cua Quy Khach da bi huy. De dang ky su dung lai dich vu, Quy Khach vui long soan DK gui 9055. Cam on Quy Khach da su dung dich vu cua VinaPhone”.

   

   

  III. Kịch bản Khách hàng sử dụng dịch vụ qua SMS:

  TT

  Tình huống

  Thao tác

  Thông báo

  1

  Đăng ký/hủy gói cước VinaStock

  1.1

  Thuê bao đăng ký thành công gói cước VinaStock

   

  - Soạn DK gửi 9055

  SMS1:Chuc mung Quy Khach da dang ky thanh cong dich vu VinaStock cua VinaPhone. Gia cuoc 5.000d/ 7 ngay, dich vu se duoc tu dong gia han sau 7 ngay. Moi QK truy cap http://stock.vinaphone.com.vn de su dung dich vu.”

  SMS 2: “Quy Khach duoc mien phi 7 ngay trai nghiem dich vu VinaStock. Sau khi het thoi han mien cuoc, VinaPhone se tinh cuoc dich vu nhu thong thuong 5000d. Cam on Quy Khach da su dung dich vu cua VinaPhone.

  1.2

  - Thuê bao không thuộc đối tượng được miễn phí chu kỳ cước đầu tiên thực hiện đăng ký thành công gói cước

  - Soạn DK gửi 9055

  - SMS “Chuc mung Quy Khach da dang ky thanh cong dich vu VinaStock cua VinaPhone. Gia cuoc 5.000d/ 7 ngay, dich vu se duoc tu dong gia han sau 7 ngay. Moi QK truy cap http://stock.vinaphone.com.vn de su dung dich vu”

   

  1.3

  Thuê bao thực hiện đăng ký lại gói cước trong thời gian được miễn chu kỳ cước đầu tiên

  - Soạn DK gửi 9055

  - SMS “Quy Khach da dang ky su dung dich vu [CK]. De duoc ho tro, Quy Khach vui long lien he tong dai 9191 hoac truy cap wapsite http://stock.vinaphone.com.vn”

  1.4

  - Thuê bao không thuộc đối tượng được miễn phí chu kỳ cước đầu tiên Đăng ký không thành công do thiếu tiền trong tài khoản khi hết hạn tối đa 3 ngày

  - Soạn DK gửi 9055

  - SMS “Tai khoan cua Quy Khach da khong du de gia han dich vu [CK]. Dich vu va ho so ca nhan cua Quy Khach da bi huy. De dang ky su dung lai dich vu, Quy Khach vui long soan DK gui 9055. Cam on Quy Khach da su dung dich vu cua VinaPhone

  1.5

  Thuê bao đăng ký gói cước, lỗi hệ thống

  - Soạn DK gửi 9055

  - SMS “He thong dang bi loi. Quy Khach vui long dang ky lai sau. Cam on Quy Khach da su dung dich vu cua VinaPhone.

  1.6

  Thuê bao đã đăng ký gói cước VinaStock

  - Soạn DK gửi 9055

  - SMS “ Quy Khach da dang ky su dung dich vu [CK] roi. De duoc ho tro, Quy Khach vui long lien he tong dai 9191 hoac truy cap wapsite http://stock.vinaphone.com.vn

  1.5

  - Thuê bao đã đăng ký gói cước VinaStock và thực hiện hủy thành công gói cước VinaStock

  - Soạn HUY gửi 9055

  - SMS “ Quy Khach da huy thanh cong dich vu [CK]. De dang ky su dung lai dich vu. Quy Khach vui long soan DK gui 9055. Cam on Quy Khach da su dung dich vu cua VinaPhone

   

   

  1.6

  Thuê bao đã Hủy gói cước VinaStock và đăng ký lại gói cước VinaStock khi vẫn còn thời hạn sử dụng gói cước đó

  - Soạn DK gửi 9055

  - SMS “Goi dich vu VinaStock cua Quy Khach con hieu luc den ngay dd-mm-yyyy. Dang ky moi cua Quy Khach se duoc ap dung sau ngay dd-mm-yyyy. Truy cap http://VinaStock.vn de su dung DV.”

  1.7

  Khách hàng yêu cầu trợ giúp

  - Soạn TG gửi 9055

  SMS: “Chao mung Quy Khach den voi su tro giup cua dich vu VinaStock. De dang ky dich vu, Quy Khach vui long soan DK gui 9055. De huy dich vu, Quy Khach vui long soan HUY gui 9055. De dang ky dich vu tien ich, Quy Khach vui long soan DK TIENICH gui 9055. De huy dich vu tien ich,  Quy Khach vui long soan HUY TIENICH gui 9055. De tang dich vu cho ban be, Quy Khach vui long soan TANG SDT_NGUOI_NHAN gui 9055. De them chung khoan vao danh muc, Quy Khach vui long soan DK MA MCK,GIATREN,GIADUOI gui 9055. De xoa chung khoan khoi danh muc, Quy Khach vui long soan HUY MCK gui 9055. De lay danh sach ma chung khoan trong danh muc, Quy Khach vui long soan TC gui 9055. De duoc ho tro, Quy Khach vui long lien he tong dai 9191 hoac truy cap wapsite hoac website http://stock.vinaphone.com.vn

  1.8

  Khách hàng soạn tin sai cú pháp

  - Soạn tin nhắn bất kỳ khác với các cú pháp ở trên gửi 9055

  SMS “Cu phap Quy Khach thuc hien khong dung. De duoc ho tro, Quy Khach vui long lien he tong dai 9191 hoac truy cap wapsite http://stock.vinaphone.com.vn ”

  1.9

  Khách hàng chưa đăng ký nhưng thực hiện hủy dịch vụ

  - Soạn tin HUY gửi 9055

  SMS “Quy Khach chua dang ky su dung dich vu VinaStock cua VinaPhone. De dang ky su dung dich vu, Quy Khach vui long soan DK gui 9055. De duoc ho tro, Quy Khach vui long lien he tong dai 9191 hoac truy cap wapsite http://stock.vinaphone.com.vn

   

   

  PHỤ LỤC 03
  (Kèm theo Công văn số: /VNP-TTPTDV ngày /11/2012)
  I. Thông tin khai báo Dialed digits trên hệ thống OCG, IN Prepaid và Postpaid Billing để tính cước cho dịch vụ VinaStock

   

  Bảng khai báo tính cước dịch vụ qua XML:

     VinaStock

         45

         11 

   84111205045000011

   5000 

   VinaStock_Reg 

   

   

  Bảng khai báo tính cước dịch vụ qua SMS:

  STT

  Đầu số

  Tính cước MO/MT

  Giá cước

  Ý nghĩa

  1

  9055

  N/A

  N/A

   

   

  Nguồn: Viễn thông TT-Huế