VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Cước hòa mạng Vinaphone trả trước, trả sau từ 1/1/2013  (28/12/2012)

 • I. Giá cước

   

  1. Giá cước hòa mạng:

  a. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các thuê bao trả sau và thuê bao trả trước VinaPhone hòa mạng mới kể từ ngày 01/01/2013 (bao gồm cả thuê bao di động thông thường và thuê bao ezCom).

  b. Giá cước hòa mạng:
  - Định nghĩa: Giá cước hòa mạng là số tiền người sử dụng dịch vụ thanh toán cho doanh nghiệp thông tin di động khi giao kết hợp đồng để được quyền hòa mạng.
  - Mức cước hòa mạng

   

   

  Mức cước (đồng/thuê bao/lần hòa mạng – chưa bao gồm giá SIM)

  Chưa bao gồm VAT

  Đã bao gồm VAT

  Hòa mạng di động trả sau

  31.818

  35.000

  Hòa mạng di động trả trước

  22.727

  25.000

   

  2. Giá bán SIM:

   

  Giá bán SIM (đ/SIM)

  Chưa bao gồm VAT

  Đã bao gồm VAT

  Áp dụng chung cho tất cả các loại SIM (64K, 128K, micro SIM, nano SIM…), bao gồm SIM thuê bao trả trước, trả sau hòa mạng mới và SIM thay thế (do chuyển đổi, mất, hỏng…)

  22.727

  25.000

   

  II. Quy định đối với bộ SIM thuê bao trả trước:

   

  1. Bộ SIM thuê bao trả trước phát hành sau 01/01/2013:

   

  Kể từ 01/01/2013, Công ty VinaPhone/VTTP sẽ phát hành ra thị trường bộ SIM thuê bao mới (bao gồm 01 SIM đã gắn một số thuê bao xác định, không nạp sẵn tiền hoặc lưu lượng miễn phí trong tài khoản) với mệnh giá = giá cước hòa mạng quy định tại mục I.1 + giá SIM quy định tại mục I.2 = 50.000 đ/SIM (đã bao gồm thuế GTGT).

   

  2. Quy định về thanh toán cước hòa mạng đối với thuê bao trả trước VinaPhone kích hoạt sau 0h00 ngày 01/01/2013:

   

  2.1 Đối với các bộ hòa mạng phát hành ra thị trường trước ngày 01/01/2013 và thực hiện kích hoạt kể từ thời điểm 0h00 ngày 01/01/2013 (bao gồm các bộ hòa mạng di động trả trước/ bộ hòa mạng ezCom trả trước thông thường, bộ hòa mạng di động trả trước/ bộ hòa mạng ezCom trả trước kèm thiết bị):
  Cước hòa mạng áp dụng đối với thuê bao trả trước sẽ được trừ vào số tiền nạp sẵn trong tài khoản chính vào thời điểm kích hoạt. Cụ thể
  a. Đối với bộ bộ hòa mạng có số tiền nạp sẵn trong Tài khoản chính > 25.000 đồng:
  - Cước hòa mạng di động trả trước (25.000đ/thuê bao) sẽ được trừ vào Tài khoản chính ngay tại thời điểm kích hoạt.
  - Sau khi trừ cước hòa mạng thành công, thuê bao được mở chiều gọi/SMS đi, đến.
  - Số dư Tài khoản chính còn lại sau khi trừ cước hòa mạng sẽ được hưởng KM theo quy định của VinaPhone vào từng thời kỳ (nếu có).
  VD: Bộ hòa mạng mệnh giá 65.000 đ và được nạp sẵn 50.000 đ trong Tài khoản chính. Khi kích hoạt, Tài khoản chính của thuê bao sẽ bị trừ cước hòa mạng 25.000 đồng, phần Tài khoản chính còn lại 25.000 đ sẽ được hưởng KM tối đa đến 100% nếu kích hoạt vào các đợt KM do VinaPhone công bố.
  - Thời hạn sử dụng thuê bao sau thời điểm kích hoạt: theo thời hạn sử dụng của gói cước hoặc theo công bố của VinaPhone trong các chương trình khuyến mãi (nếu có).
  b. Đối với bộ hòa mạng có số tiền nạp sẵn trong Tài khoản chính ≤ 25.000đ:
  - Sau khi kích hoạt thành công, do số tiền nạp sẵn trong Tài khoản chính của thuê bao không đủ để trừ cước hòa mạng, thuê bao sẽ bị khóa 1 chiều.
  - Thời hạn khóa 1 chiều (thời hạn chờ nạp tiền) của thuê bao trả trước là 10 ngày kể từ thời điểm kích hoạt. Trong thời gian chờ nạp tiền , thuê bao vẫn được nhận cuộc gọi đến.
  - Sau 10 ngày chờ nạp tiền , nếu thuê bao không thực hiện nạp thẻ, thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều và có thời hạn giữ số trên hệ thống theo quy định hiện hành của VinaPhone là 30 ngày
  - Trong thời gian chờ nạp tiền hoặc thời gian giữ số, khi thuê bao nạp tiền vào tài khoản số tiền còn thiếu của cước hòa mạng và số tiền để sử dụng dịch vụ (tài khoản chính có số dư >0) thì thuê bao mới được mở hai chiều để sử dụng.

   

  2.2 Đối với các bộ hòa mạng Công ty VinaPhone phát hành ra thị trường sau 0h00 ngày 01/01/2013:
  Việc hòa mạng chỉ được thực hiện sau khi người sử dụng dịch vụ hoàn thành các bước sau:
  - Mua SIM thuê bao (thanh toán tiền cước hòa mạng và tiền SIM);
  - Đăng ký thông tin thuê bao;
  - Gọi 900 để kích hoạt trong vòng 24h kể từ thời điểm đăng ký thông tin thuê bao (nếu thuê bao không kích hoạt trong thời gian này thì khi có nhu cầu sử dụng, khách hàng phải đến các điểm giao dịch của VinaPhone để đăng ký lại thông tin thuê bao);
  - Sau khi SIM thuê bao được kích hoạt, thuê bao được mở chiều gọi/SMS đến, không gọi/SMS đi được do Tài khoản chính =0;
  - Trong thời gian tối đa 10 ngày kể từ thời điểm kích hoạt, thuê bao phải Nạp tiền vào tài khoản của SIM thuê bao để hoàn tất việc hòa mạng (mở hai chiều);
  - Sau 10 ngày nếu thuê bao không thực hiện nạp thẻ, thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều và có tiếp 30 ngày giữ số trên mạng trước khi bị hủy khỏi hệ thống.

   

  2.3 Các quy định khác:
  Đối với các SIM trả trước phát hành trước ngày 01/01/2013 và kích hoạt sau ngày 01/01/2013 và thuộc đối tượng được hưởng KM định kỳ hàng tháng (Uzone, MyZone, Xtra, gói cước kèm thiết bị...), SIM trả trước vẫn tiếp tục được hưởng các chính sách KM định kỳ do VinaPhone công bố vào thời điểm phát hành.

   

  III. Quy định đối với SIM thuê bao trả sau:

   

  - Việc hòa mạng cho thuê bao trả sau chỉ được thực hiện sau khi khách hàng hoàn thành ký hợp đồng, thanh toán đầy đủ tiền mua SIM và cước hòa mạng.
  - Giá SIM thuê bao trả sau hòa mạng mới = giá cước hòa mạng trả sau quy định tại Mục I.1 + giá SIM quy định tại mục I.2 = 60.000 đồng/SIM/lần (đã bao gồm thuế GTGT)
  - Trường hợp chuyển đổi từ thuê bao trả trước sang trả sau: khách hàng phải trả cước hòa mạng trả sau = 35.000đ/SIM/lần (đã bao gồm thuế GTGT) nếu khách hàng vẫn giữ nguyên SIM. Trường hợp khách hàng có nhu cầu thay, nâng cấp SIM..., khách hàng phải trả thêm cước thay, nâng cấp,... SIM quy định tại mục I.2 nêu trên.
  Số tiền còn lại trong tài khỏan chính được bảo lưu và trừ vào hóa đơn cước trả sau phát sinh trong các tháng tiếp theo theo quy định hiện hành.

   

  Nguồn: Viễn thông TT-Huế