VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Điều chỉnh mức khuyến mãi cho các thuê bao ezCom kèm thiết bị loại 7,2Mbps và 21,6Mbps  (14/01/2013)

 • Từ 14/1/2013, Vinaphone điều chỉnh mức khuyến mãi cho các thuê bao ezCom kèm thiết bị loại 7,2Mbps và 21,6Mbps.

   

  NỘI DUNG KHUYẾN MẠI CHO CÁC THUÊ BAO EZCOM KÈM THIẾT BỊ
  (Kèm theo quyết định số: 48/QĐ-VNP-KD ngày 11 tháng 1 năm 2013)

   

  1. Đối tượng khuyến mại:

   

  1.1 Áp dụng cho thuê bao ezCom kèm theo thiết bị loại 7,2Mbps và 21,6Mbps (thiết bị USB + SIM) kích hoạt trả trước hoặc kích hoạt trả trước rồi chuyển sang trả sau; hoặc hòa mạng trả sau luôn (chưa kích hoạt trả trước).

  - SIMCard phải là SIMCard đi kèm trong bộ ezCom khi khai báo.

   

  1.2 Không áp dụng cho thuê bao ezCom không kèm thiết bị và thuê bao chuyển từ trả sau sang trả trước.

   

  2. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

   

  3. Thời gian thực hiện: Thời gian kích hoạt hưởng KM tùy theo từng đợt khai báo, thông tin cụ thể trên tem dán SIM.

   

  4. Nội dung khuyến mại:

   

  4.1 Đối với bộ ezCom loại 7,2MbPS:

   

  4.1.1 Bộ ezCom kích hoạt trả trước:

  - Thuê bao được khai báo mặc định sử dụng gói trả trước EZ0; sau đó thuê bao có thể chuyển đổi gói cước theo quy định.

  - Phí hòa mạng: 25.000 đồng/thuê bao (đã bao gồm VAT).

  - Sau khi khách hàng đăng ký thông tin thuê bao và nạp thẻ sẽ được hưởng khuyến mại tháng thứ nhất 150.000 đồng vào tài khoản KM2.

  - Khuyến mại 100.000 đồng/tháng trong 11 tháng tiếp theo vào tài khoản KM2 (kèm theo điều kiện trong 60 ngày trước đó có nạp tiền vào tài khoản, không quy định mệnh giá nạp tiền tối thiểu).

  - Thuê bao được dùng tiền KM để mua gói và trả cước vượt gói (nếu có); không được dùng để nhắn tin.

  - Giá trị KM không được bảo lưu sang tháng sau nếu trong tháng không dùng hết.

   

  4.1.2 Bộ ezCom hòa mạng trả sau hoặc chuyển đổi:

  * Hòa mạng trả sau sử dụng bộ ezCom trả tước chưa kích hoạt:

  - Phí hòa mạng: 35.000 đồng /thuê bao (đã bao gồm VAT)

  - Khuyến mại tháng thứ nhất 150.000 đồng vào tài khoản KM2.

  - Khuyến mại 100.000 đồng/tháng trong 11 tháng kể từ tháng ngay sau tháng hòa mạng.

  - Thuê bao được dùng tiền KM để mua gói và trả cước vượt gói (nếu có); không được dùng để nhắn tin.

  - Giá trị KM không được bảo lưu sang tháng sau nếu trong tháng không dùng hết.

  * Chuyển đổi sang trả sau sử dụng bộ ezCom đã kích hoạt sử dụng dưới hình thức trả trước:

  - Nếu bộ ezCom trả trước vẫn còn thời gian KM thì thuê bao tiếp tục được hưởng khuyến mại 100,000 đồng/tháng sau khi đã chuyển sang trả sau cho các tháng còn lại sao cho tổng thời gian khuyến mại là 12 tháng kể từ tháng kích hoạt trả trước.

  - Thuê bao được dùng tiền KM để mua gói và trả cước vượt gói (nếu có); không được dùng để nhắn tin.

  - Giá trị KM không được bảo lưu sang tháng sau nếu trong tháng không dùng hết.

   

  4.2 Đối với Bộ ezCom loại 21,6 Mbps:

   

  4.2.1 Bộ ezCom kích hoạt trả trước:

  - Thuê bao được khai báo mặc định sử dụng gói trả trước EZ0: sau đó thuê bao có thể chuyển đổi gói cước theo quy định.

  - Phí hòa mạng: 25,000 đồng/thuê bao (đã bao gồm VAT)

  - Sau khi khách hàng đang ký thông tin thuê vào nạp thẻ sẽ được hưởng khuyến mại tháng thứ nhất 2,5GB/tháng vào tài khoản data2. Từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 12 được tặng 2,5GB/tháng vào TK data2 kèm theo điều kiện trong 60 ngày trước đó có nạp tiền vào tài khoản (không quy định mệnh giá nạp tiền tối thiểu).

  - Giá trị KM không được bảo lưu sang tháng sau nếu trong tháng không dùng hết.

   

  4.2.2 Bộ ezCom hòa mạng trả sau hoặc chuyển đổi:

  * Hòa mạng trả sau sử dụng bộ ezCom trả trước chưa kích hoạt:

  - Phí hòa mạng: 35.000 đồng /thuê bao (đã bao gồm VAT)

  - Khuyến mại 2,5GB/tháng vào TK data 2 trong vòng 12 tháng kể từ tháng hòa mạng.

  - Giá trị KM không được bảo lưu sang tháng sau nếu trong tháng không dùng hết.

  * Chuyển đổi sang trả sau sử dụng bộ ezCom đã kích hoạt sử dụng dưới hình thức trả trước:

  - Nếu bộ ezCom trả trước vẫn còn thời gian KM thì thuê bao tiếp tục được hưởng khuyến mại 12,5GB/tháng sau khi đã chuyển sang trả sau cho các tháng còn lại sao cho tổng thời gian khuyến mại là 12 tháng kể từ tháng kích hoạt trả trước.

  - Giá trị KM không được bảo lưu sang tháng sau nếu trong tháng không dùng hết.

   

  Nguồn: Viễn thông TT-Huế