VNPT logo

Vinaphone

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Điều chỉnh chính sách cước Mobile Internet  (31/03/2013)

 • Từ 01/4/2013, Công ty Dịch vụ Viễn thông (VinaPhone) thông báo điều chỉnh chính sách cước đối với dịch vụ Mobile Internet theo các nội dung sau:

   

  1. Đơn vị tính cước:

   

  - Điều chỉnh đơn vị tính cước tối thiểu dịch vụ Mobile Internet (MI) từ 10KByte sang đơn vị tính cước tối thiểu là 50 KByte. Phần lẻ chưa đến 50 Kbyte được tính tròn thành 50 Kbyte.
  - Dung lượng sử dụng được tính trên tổng dung lượng download và upload.
  - Đơn vị tính cước tối thiểu nêu trên được áp dụng đối với dịch vụ MI được khai báo mặc định (M0) và các gói MI khách hàng đăng ký sử dụng.

   

  2. Các gói Mobile Internet có giới hạn dung lượng miễn phí:

   

  - Ngừng cung cấp gói cước thuê bao ngày U1.
  - Các gói MI có giới hạn dung lượng khác: không thay đổi theo công văn 1796/VNP-KD ngày 14/6/2012.

   

  3. Các gói Mobile Internet không giới hạn dung lượng miễn phí:

   

  - Tăng lưu lượng miễn phí sử dụng ở tốc độ tối đa (18 Mbps/2Mbps) của các gói MAX và MAXS từ 500MB lên 600 MB.
  - Tăng giá gói MAX từ 40.000 đ/đăng ký, gia hạn lên 50.000đ/đăng ký, gia hạn.
  - Tăng giá gói MAXS từ 20.000đ/đăng ký, gia hạn lên 35.000đ/đăng ký, gia hạn.
  - Các gói MI không giới hạn dung lượng khác: không thay đổi theo công văn 1796/VNP-KD ngày 14/6/2012.

   

  Bảng cước dịch vụ Mobile Internet áp dụng từ 01/4/2013
  (Kèm theo công văn số 925/VNP-KD ngày 25/3/2013 của Công ty Dịch vụ Viễn thông)

   

  Loại

  Tên gói

  Thời hạn sử dụng

  Mức cước (đã bao gồm thuế VAT)

  Cước TB (VNĐ)

  Dung lượng miễn phí 

  Cước lưu lượng vượt gói

  Gói mặc định

  M0

   

   

  -

  75 đ/50KB

  Gói  có giới hạn dung lượng miễn phí

  M10

  30 ngày

  10.000

  50 MB

  25 đ/50KB

  M25

  25.000

  150 MB

  M50

  50.000

  650 MB

  M100

  100.000

  1,5 GB

  M135

  135.000

  2,2 GB

  U30

  200.000

  3,5 GB

  Gói không giới hạn dung lượng miễn phí

  MAX

  50.000

  600 MB*

  Miễn phí

  MAX70

  70.000

  1,0 GB*

  MAXS

  35.000

  600 MB*

  Ghi chú:

  - Đối với gói MI có giới hạn dung lượng miễn phí: Tốc độ tối đa của tất cả các gói là 18 Mbps/2 Mbps
  - Đối với gói MI không giới hạn: Dung lượng miễn phí quy định nêu trên (*) là dung lượng miễn phí sử dụng ở tốc độ tối đa (18 Mbps/2 Mbps) Sau khi sử dụng hết số dung lượng miễn phí ở tốc độ tối đa nêu trên, thuê bao tiếp tục được truy cập miễn phí với tốc độ thông thường (256 Kbps/128 Kbps)
  - Nguyên tắc tính cước:
      + Dung lượng sử dụng được tính trên tổng dung lượng download và upload.
      + Phần dung lượng miễn phí không áp dụng khi khách hàng đi roaming quốc tế.
      + Đơn vị tính cước dịch vụ Mobile Internet tối thiểu là 50 Kbyte (năm mươi kilobytes), phần lẻ chưa đến 50 Kbyte được tính tròn thành 50 Kbyte.

  Nguồn: Viễn thông TT-Huế