VNPT logo

Chính sách ưu đãi

  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Thời hạn kết thúc của gói cước HSSV  (03/04/2013)

 • Tại công văn số 2770 VNP-KD ngày 01/09/2009 v/v "Bổ sung hướng dẫn triển khai gói cước sinh viên - học sinh (TalkEZ)" của Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone có quy định:

   

  - Thời hạn sử dụng gói cước sinh viên tính từ thời điểm đăng ký kích hoạt sử dụng đến hết thời gian là sinh viên (căn cứ theo khóa học ghi trên thẻ sinh viên).

   

  - Thời hạn sử dụng gói cước học sinh tính từ thời điểm đăng ký kích hoạt sử dụng đến hết năm 17 tuổi (tính đến hết ngày 31/12 của năm).

   

  - Quá thời hạn sử dụng gói cước như nêu trên, hệ thống sẽ có tin nhắn thông báo để khách hàng biết và sẽ tự động chuyển đổi gói cước HSSV về chế độ gói cước VinaXtra.

   

  Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua do một số vấn đề về mặt kỹ thuật , Công ty Vinaphone chưa thực hiện chuyển đổi gói cước HSSV về gói cước VinaXtra sau khi hết hạn sử dụng theo quy đinh. Nay, công ty Vinaphone thông báo áp dụng thời hạn kết thúc của gói cước HSSV theo các nội dung sau:

   

  1. Tính đến thời điểm 31/03/2013, đối với các thuê bao sinh viên đã hết thời hạn sử dụng theo thẻ sinh viên, các thuê bao Học sinh nằm ngoài độ tuổi Thiếu niên theo quy định của Vinaphone (quá 17 tuổi) hoặc các thuê bao HSSV có thời hạn sử dụng gói cước HSSV > 5 hoặc =5 năm kể từ thời điểm đăng ký kích hoạt gói cước:

   

  Công ty Vinaphone sẽ thực hiện chuyển đổi gói cước HSSV khách hàng đang sử dụng về gói cước VinaXtra và sẽ có tin nhắn thông báo cho khác hàng sau khi chuyển đổi thành công vào ngày 01/04/2013.

   

  2. Đối với các thuê bao vẫn còn trong thời hạn sử dụng gói cước HSSV theo quy định hoặc thời hạn sử dụng gói cước HSSV tính từ thời điểm kích hoạt gói cước đến thời điểm 01/04/2013 dưới 5 năm thì việc thông báo hết hạn gói cước và chuyển đổi tự động sang gói VinaXtra sẽ được thực hiện vào ngày 31/12 của năm kết thúc.

   

  Nguồn: Viễn thông TT-Huế