VNPT logo

Viễn thông - CNTT

Tập đoàn VNPT tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia

Việc tham gia triển khai xây dựng thành công Trục liên thông văn bản của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp của VNPT tiếp tục khẳng định sự phát triển vững mạnh của Tập đoàn với vai trò tiên phong trong dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số quốc gia…

Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện với nền tảng định danh VNPT eKYC

Nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC là một trong những nền tảng số “Make in Vietnam” vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn giới thiệu và bảo trợ về truyền thông để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, rộng khắp trong các lĩnh vực…

VNPT thúc đẩy chuyển đổi số bằng hệ sinh thái đám mây tiện ích

Với tiềm năng của thị trường dịch vụ đám mây tại Việt Nam, VNPT đã xây dựng lộ trình phát triển các sản phẩm đám mây đầy đủ cũng như một hệ sinh thái hoàn chỉnh về điện toán đám mây.