VNPT logo

Điển hình nụ cười VNPT

Vinh danh những "Nụ cười VNPT" Quý II năm 2017

(NetCodo) "Nụ cười VNPT" TT- Huế Võ Hữu Minh Khôi- nhân viên Trung tâm Công nghệ Thông Tin VNPT Thừa Thiên - Huế - vừa vinh dự được Tập đoàn VNPT tôn vinh là một trong 140 cá nhân điển hình tiên tiến phong trào "Nụ cười VNPT", Quý II năm 2017.

  • Vinh danh những "Nụ cười VNPT" Quý II năm 2017 (17/08/2017)

  • (NetCodo) "Nụ cười VNPT" TT- Huế Võ Hữu Minh Khôi- nhân viên Trung tâm Công nghệ Thông Tin VNPT Thừa Thiên - Huế - vừa vinh dự được Tập đoàn VNPT tôn vinh là một trong 140 cá nhân điển hình tiên tiến phong trào "Nụ cười VNPT", Quý II năm 2017.