VNPT logo

Vinaphone

Điều chỉnh giá cước sổ liên lạc điện tử trên heeh thống vn-Edu

Thời điểm điều chỉnh: từ 29/07/2015.

Bổ sung nước Gambia khai thác mới dịch vụ chuyển vùng quốc tế

Vinaphone bổ sung 1 nước khai thác mới dịch vụ chuyển vùng quốc tế vào bảng cước 5 vùng cho các thuê bao Vinaphone sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế tại nước ngoài theo các nội dung sau:

Bổ sung nước Sierra Leone khai thác mới dịch vụ chuyển vùng quốc tế

Vinaphone bổ sung 1 nước khai thác mới dịch vụ chuyển vùng quốc tế vào bảng cước 5 vùng cho các thuê bao Vinaphone sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế tại nước ngoài theo các nội dung sau: